Hole kommune har lenge vært kjent for å ha et godt omdømme. At man snart kan stige av toget og sette bena på perrongen på Sundvollen stasjon, er med på å opprettholde omdømmet også i fremtiden, mener ordfører i Hole kommune, Per R. Berger.

Sammen med rådmannen i Hole kommune, Torger Ødegaard, spaserer han gangveien fra Kroksund mot Sundvollen, for å se for seg hvordan Sundvollens fremtid vil se ut som stasjonsby i 2024. Hovedstaden kommer nærmere. Snart kan man stige på toget i Sundvollen. 20 minutter senere står man på Oslos største knutepunkt, Sentralbanestasjonen. – Det blir jo faktisk en liten by her når innbyggertallet i Sundvollen øker med fire-fem-tusen. Det blir en betydelig vekst her over tid, mener Ødegaard. Sundvollen har i dag omlag 1100 innbyggere.

Fremtidens Sundvollen: Slik kan fremtidens Sundvollen stasjon se ut når Ringeriksbanen er klar. Med kun 25 minutter til Oslo Sentralbanestasjon, vil Sundvollen som stasjonsby utvikles til å bli en liten urban by, samtidig som man kan møte den vakre naturen omkring. Dette er foreløpig utkast på et tidlig planstadium. Endringer og tilpasninger vil skje i den videre detaljeringen.

Med kort togtur til Oslo S, sier det seg selv at flere kommer til å ønske seg til den vakre bygda, Hole. Berger og Ødegaard ser svært lyst på fremtiden som stasjonsby.

– Hvor ofte får man en slik mulighet? Vi kan bygge en ny by helt fra begynnelsen. Her skal det bygges miljøvennlig og bærekraftig. Det skal bli et godt sted å bo. Vi vil forme et lokalsamfunn som passer for de fleste. Dette er en fantastisk mulighet for Hole kom - mune, mener Ødegaard.

Fra Sundvollen og sydover ut i fjorden mot Rørvik, skal det fylles igjen for at den nye byen skal skapes side om side med den planlagte jernbanestasjonen. Fra Sundvollen vil jernbanen gå over bro inn mot Kroksund.

Her vises foreløpige skisser, tegnet av Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16.

For at boligene skal passe folk flest, ønsker ordføreren og rådmannen at det bygges variert i nye Sundvollen.

– Her skal det være fint å bo fra man vokser opp til man blir gammel. Vi er opptatt av at det nye som kom - mer skal passe godt sammen med det allerede eksisterende i Sundvollen. Det skal henge sammen i en organisk utvikling. Vi må ta vare på næringsvirksomheten som allerede er her. Vi vil se det nye i sammenheng med det gamle. Den nye byen skal ikke se ut som et løst tilbygg til det vi hadde fra før, mener Ødegaard.

Hvor ofte får man en slik mulighet? Vi kan bygge en ny by helt fra begynnelsen. Her skal det bygges miljøvennlig og bærekraftig. Det skal bli et godt sted å bo.

For å bevare det Ødegaard beskriver som den vakreste bygda i Norge, mener han det er riktig å fortette bebyggelse på enkelte steder i kommunen. – Man må fortette mellom Sundvollen og Vik for å bevare resten, mener han.

Magasinet Ringerike

Utgave #1 2018 er nå tilgjengelig!

Last ned Se eldre utgaver i arkivet

Hva skjer'a?

Ikke gå glipp av våre oppdateringer om hva som rører seg i Ringeriksregionen