Fra Sokna skole går en lysløype (3/5 km). På Holleia (nord) er det totalt ca. 60 km løypenett i skogsterreng med utgangspunkt Solli, Slette og Bjørke. Fra Tranby, Sessrudsetra går et rundt 30 km langt løypenett i høyereliggende skogsterreng på Høgholleia. Fra prestegården på Sokna, Pukerudhagen (Strandvelta) og Tranby kan man gå i en ca. seks km lang trase som går mest over dyrka mark. Ved Kollsjøen (Strømsoddbygda/Vikerfjell) går et løypenett på ca. 20 km i høyereliggende skogsterreng. Start: Øvre Kollsjø (30 kroner bomavgift). Fra Heggen skole går en lysløype (3/5 km). Via femkilometeren kan man gå en sju km lang løype ved Semmentjern, som er knyttet sammen med løypenettet fra Heradsbygda. En ca. 8 km lang trase ved Igletjern starter på Fonkalsrud, ved Veme kirke. (kilde: Ringblad.no)

Informasjon

Hjemmeside

Magasinet Ringerike

Utgave #1 2018 er nå tilgjengelig!

Last ned Se eldre utgaver i arkivet

Hva skjer'a?

Ikke gå glipp av våre oppdateringer om hva som rører seg i Ringeriksregionen