Det langsiktige målet er å legge til rette for opp mot ytterligere 2 000 arbeidsplasser.

I næringsparken finner man allerede store virksomheter som Kartverket og Viken Skog. Et stort antall små og mellomstore bedrifter kompletterer bildet av et mangfoldig område i vekst. Ringerike sykehus ligger i direkte tilknytning til næringsparken. Med Høgskolen i Sørøst-Norge i umiddelbar nærhet gir også interessante perspektiver.

AKA har siden 90-tallet vært eier av store tomtearealer i Hvervenmoen Næringspark. Området er i dag regulert til nærmere 40 000 m2 storhandel og nærmere 40 000 m2 kontorarealer. Første byggetrinn innen handel er ferdig, og et nytt kontorbygg i samarbeid med Ringeriks-Kraft vil stå ferdig i slutten av 2017.

AKA fortsetter å gjøre milliardinvesteringer i næringsparken, planene inkluderer nye og spennende bygg av høy kvalitet. Det er allerede investert betydelig i områdets infrastruktur, slik at veksten håndteres på en god og effektiv måte.

 

 

Informasjon

Hvervenmoen, 3511 Hønefoss

Kontakt:

Terje Dahlen, Utviklingsdirektør
Mobil: 952 24 171
terje@aka.no

Magasinet Ringerike

Utgave #1 2018 er nå tilgjengelig!

Last ned Se eldre utgaver i arkivet

Hva skjer'a?

Ikke gå glipp av våre oppdateringer om hva som rører seg i Ringeriksregionen