Holleia

Eventyrskogen som strekker seg fra Tyrifjorden til Krøderen. Flotte turmuligheter.

Foto: Tone Reneflot Thoresen

Karakteristisk for Holleia er et småkupert skogsterreng med mange vann og tjern og en rask veksling mellom gran- og furuskog. Dyrelivet er rikt, med stabile og gode bestander av elg og rådyr, samt bra med småvilt - spesielt skogsfugl.

Jaktkort for småvilt er tilgjengelig for det meste av området, og det er fiskekortordning for søndre del.

Mulighetene er også svært gode for plukking av all slags skogsbær og sopp. Søndre del av Holleia er lett tilgjengelig via betalingsbomveier. Øverst på Høg-Holleia ligger nå det store Grønknuten naturreservat.

 

« Tilbake til Områdekart