Ringeriksbanen og E16 Skaret – Hønefoss

Pressemelding fra Ringeriksregionen ang rapport fra Jernbaneverket og Statens vegvesen 31. januar 2015. Les mer