Ringeriksbanen og E16 som fellesprosjekt

Jernbaneverket og Statens vegvesen har nå levert sin første delrapport til Samferdselsdepartementet. Den inneholder mye positivt for vår region og er et godt utgangspunkt for videre arbeid med disse viktige prosjektene.. Les mer