Ringeriksbanen og E16 – Et stort skritt nærmere byggestart

Pressemelding fra Rådet for ringeriksregionen 5. november 2014.. Les mer