Ringeriksbanen og E16 Skaret – Hønefoss skal bygges

Regjeringen har nå besluttet at Ringeriksbanen og E16 skal gjennomføres. Ambisjonen er byggestart i 2019 og ferdigstillelse i 2024.. Les mer