Ringeriksbanen kan gi produktivitetsvekst på 6 milliarder kroner per år

Forum Nye Bergensbanen og Rådet for Ringeriksregionen har sammen med næringslivsorganisasjoner i Ringerike, Voss og Bergen fått utarbeidet en analyse av potensialet for økt produktivitet og verdiskapning som følge av Ringeriksbanen.. Les mer