Statsbudsjett 2015 – Ringeriksregionens viktigste samferdselsprosjekter

Ordførerne i Ringeriksregionen konstaterer at Regjeringens forslag til Statsbudsjett for 2015 sikrer videre framdrift i arbeidet med Ringeriksregionens viktigste samferdselsprosjekter.. Les mer