Et enestående kulturtilbud

Foto: Kari Hestnes

Vi er stolte av kulturlivet på Ringerike. Her skjer det mye, sommer som vinter og kvaliteten, den er høy. Hønefossrevyen, Norges største sommerrevy, finner du her, men vi har mye, mye mer. Derfor tror vi noen ganger at vi bor i en storby...

Kategorier
Andre kulturopplevelser
» Bjørke gård» Fengselet» Gammelklokkergården» Glatved Brygge» Hadeland Glassverk» Hønefossrevyen» Lekepark på Søndre Torg» Midtre Olimb Gård» Mo gård» Motorhistorisk klubb» MS Dronning Tyra» Ringerike kultursenter» Stein gård» Storøen gård» The Untouchables Hard Rock Club
Bibliotek
» Hole Bibliotek» Jevnaker folkebibliotek» Ringerike bibliotek
Kino
» Hønefoss Kino
Kirker
» Ask kapell» Bønsnes kirke» Haug kirke» Hole kirke» Hval kirke» Hønefoss kirkegård (Hønefoss kirke)» Jevnaker kirke» Lunder kirke» Nes kirke » Norderhov kirke» Randsfjord kirke» Sollihøgda kapell» Stein kirkeruin» Strømsoddbygda kapell» Tyristrand kirke» Veme kirke» Viker kirke
Kulturminner
» Den Bergenske Kongevei» Gravhaugene på Frøshaugåsen» Hadeland Glassverk» Halvdanshaugen» Helleristningene på Nes» Helleristningene på Sundvollen» Kistefos-Museet» Kleivmannen» Krokkleiva» Midtskogsteinen» Mo gård» Pilgrimsleden» Riddergården» Storøen gård» Veien Kulturminnepark
Kunst
» Galleri Klevjer» Galleri Sundvolden» Hadeland Glassverk» Hole Artcenter» Kistefos-Museet» Skulpturguide Hønefoss
Museum
» Hadeland Glassverk» Hønefoss trekkspillmuseum» Kistefos-Museet» Kjerratmuseet» Norsk kartmuseum» Ringerikes museum» Veien Kulturminnepark
Naturopplevelser
» Den Bergenske Kongevei» Dronningens Utsikt» Kleivmannen» Kongens utsikt» Krokkleiva» Krokskogen» Midtskogsteinen» MS Dronning Tyra» Pilgrimsleden
Museum
» Hadeland Glassverk» Hønefoss trekkspillmuseum» Kistefos-Museet» Kjerratmuseet» Norsk kartmuseum» Ringerikes museum» Veien Kulturminnepark