I Regjeringens budsjettforslag er det satt av 576 millioner kroner til Ringeriksbanen og E16 til Hønefoss. Det er nesten en tredobling sammenlignet med 2017 og utgjør nærmere en tredjedel av alle de penger som Regjeringen har satt av til InterCityprosjektene neste år.

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2018 gir en økning til Statens vegvesen på totalt 357 millioner, hvorav 50 millioner skal gå til E16 strekningen Eggemoen – Olum. Det innebærer klarsignal og mulig anleggsstart allerede i 2018, slik at veien kan stå ferdig i 2021.

Det jobbes i disse dager for fullt med reguleringsplanen som skal overleveres til Kommunal- og  moderniseringsdepartementet i februar.

I tillegg er det foreslått ca. 60 millioner til E16 på strekningen Bjørum – Skaret, som ikke er en del av dette Fellesprosjektet, men som utgjør en del av strekningen Oslo – Hønefoss.

Sundvollen stasjon, skisse til løsning

Slik kan fremtidens Sundvollen stasjon se ut når Ringeriksbanen er klar. Med kun 25 minutter til Oslo Sentralbanestasjon, vil Sundvollen som stasjonsby utvikles til å bli en liten urban by, samtidig som man kan møte den vakre naturen omkring. Her vises et foreløpig utkast på et tidlig planstadium, av Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16. Endringer og tilpasninger vil skje i den videre detaljeringen

Så nå er det bare å vente i tålmodig spenning på at statsbudsjettet skal bli endelig vedtatt i Stortinget senere i desember. I og med at samtlige partier der, med unntak av Miljøpartiet De Grønne (MDG), er positive til Ringeriksbanen, er det liten grunn til å frykte noen negative overraskelser i stortingsbehandlingen av budsjettet.

Gode nyheter

Dette er gode nyheter for Bane NOR og Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16. Det innebærer at de kan videreføre sitt arbeid som planlagt også neste år, med blant annet ansettelse av 12 nye medarbeidere, deriblant prosjekteringsledelse, kontraktsrådgivere,
kvalitetsrådgivere og byggeleder. Det jobbes nå videre som planlagt med blant annet grunnundersøkelser, strategiske grunnerverv, byggeplaner for utarbeidelse av grunnlag for kontrakter samt arkeologiske kartlegginger og utgravinger.

Prosjektdirektør i Bane NOR, Morten Klokkersveen er naturlig nok fornøyd med at Ringeriksbanen og E16 har fått så høy prioritet.

– Det jobbes i disse dager for fullt med reguleringsplanen som skal overleveres til Kommunal og moderniseringsdepartementet i februar. Planen blir videre lagt ut på offentlig høring i midten av mars med en klar målsetning om at den skal kunne vedtas i løpet av 2018. Først da vet vi nøyaktig hvor traséen vil gå og hvilke områder som blir berørt. Da har vi også oversikt over hvilke grunneiere som blir berørt, slik at de kan få vite helt bestemt hva de har å forholde seg til, forteller Klokkersveen.

Planen blir videre lagt ut på offentlig høring i midten av mars med en klar målsetning om at den skal kunne vedtas i løpet av 2018.

Statsbudsjettet 2020Det er også denne reguleringsplanen som vil bli lagt til grunn for den endelige byplanen for Hønefoss, som rådmann Tore Isaksen har ambisjoner om at skal være klar i 2019.

Selv med et ferskt budsjettforslag på bordet, er det imidlertid ikke tvil om at det er Statsbudsjettet for 2020 som skal vedtas av Stortinget i desember 2019, som vil bli den absolutte milepæl; Målsetningen er at en endelig investeringsbeslutning for Ringeriksbanen og E16 da vil bli fattet. Kostnadsoverslaget for prosjektet er nå på totalt 26 milliarder kroner. Og når det skjer – ja, da vil alt forhåpentligvis være klappet og klart for byggestart i 2021.

Fellesprosjektet bane nor

Fellesprosjektet jobber nå videre som planlagt med blant annet grunnundersøkelser, strategiske grunnerverv, byggeplaner for utarbeidelse av grunnlag for kontrakter samt arkeologiske kartlegginger og utgravinger.

Lokal forankring

Nina Rognved er en av to, snart tre, fra Ringerike som jobber med Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16. Hun ble ansatt som prosjektsjef da detalj- og reguleringsarbeidet startet opp sommeren 2016. Sammen med planleggingsleder Tor Nilsen, har Nina ansvaret for jernbane og veg på strekningen Sundvollen/Høgkastet – Bymoen.

Etter å ha jobbet med og ledet store prosjekter i mer enn 20 år, er hun naturlig nok overbegeistret over å kunne få jobbe med et så stort og unikt fellesprosjekt – og det til og med lokalt.

Mer informasjon

  • 40 kilometer dobbeltsporet jernbane mellom Sandvika og Hønefoss.
  • Togene skal gå i 250 km/t.
  • Ca. 23 kilometer jernbanetunnel fra Sandvika (ved Jong) til Sundvollen og ca. 3 kilometer tunnel nordvest for Sundvollen, i tillegg til flere lange bruer.
  • Etablering av ny jernbanestasjon ved Sundvollen.
  •  24 kilometer firefelts Europavei mellom Skaret og Hønefoss. Veien vil få fartsgrense 110 km/t
  •  Kostnaden er beregnet til 26 milliarder NOK
  • I følge Nasjonal Transportplan (NTP) 2018-2029 blir byggestart for Ringeriksbanen og E16 i 2021

www.banenor.no

Magasinet Ringerike

Utgave #2 2018 er nå tilgjengelig!

Last ned Se eldre utgaver i arkivet

Hold deg oppdatert

Få ukentlige oppdateringer om hva som skjer i Ringeriksregionen, blogginnlegg med mer rett i din inboks.Meld på nyhetsbrev