• 26. januar 2018
  • Heidi Fauske

Datasenteret vil bli etablert hos Treklyngen på Follum i Ringerike. Kraftleveransen starter i februar og vil bli trappet opp til full drift i august. Datasenteret, som vil bli Norges største med estimert IT-last på 40 MW, er det første virkelig store, av flere datasenteretableringer på Ringerike. Etableringen kommer som en følge av satsingen på Oslo Data Center Location, som ble startet av Ringerike utvikling, Ringerike kommune og Invest in Norway i 2016.

Kjell Baug, viseadministrerende direktør Ringeriks-Kraft, Rolf Jarle Aaberg, daglig leder Treklyngen, Pelle Gangeskar, næringsutviklingssjef Ringerike Utvikling

– Ringeriks-Kraft overtok i 2012 rettighetene til kraftdistribusjon på Follum, og med denne datasenteretableringen kan vi endelig begynne å ta hittil ubrukte energiressurser i bruk. Siden vi ikke trenger å gjøre noen større investeringer for å nå opp til kundens krav til strømforsyning, vil det over tid resultere i lavere nettleie for alle kundene våre, sier viseadministrerende direktør i Ringeriks-Kraft Kjell Baug.

– For oss i Treklyngen var det naturlig å bli med i dette prosjektet. Etter at papirfabrikken på Follum ble lagt ned, har vi jobbet med å skape verdier på bakgrunn av infrastrukturen i området og utnyttelse av de fornybare naturressursene rundt oss. Vi er glade for at vi med denne etableringen kan bidra til videre utvikling av Ringeriksregionen, sier daglig leder i Treklyngen Rolf Jarle Aaberg.

 Denne første store etableringen er viktig - ikke bare for Norge, men også for utviklingen av Ringeriksregionen.

I 2016 ble elavgiften for store datasentre i Norge sterkt redusert, og i 2017 kom regjeringen med forslag om lette i eiendomsskatten på verk og bruk. Disse tiltakene er med på å gjøre Norge mer attraktivt for utenlandske etableringer. Parallelt har næringslivet og offentlige aktører arbeidet frem attraktive områder for datasenteretablering, bedret internasjonal fibertilknytning og samordnet internasjonal markedsinnsats.

- Invest in Norway har jobbet målrettet i flere år for å få utenlandske datasenteraktører til Norge, og Ringerike er en av de sentrale samarbeidspartnerne i dette arbeidet. Alt ligger til rette for å lykkes med storskala datasenteretableringer her, med både lokasjon og kraftforsyning som raskt kan tas i bruk, sier Dag Ivar Brekke fra Invest in Norway som er Innovasjon Norges avdeling for utenlandsinvesteringer.

 – Denne første store etableringen er viktig - ikke bare for Norge, men også for utviklingen av Ringeriksregionen. Datasenterindustrien har en tendens til å danne klynger – de ser til hverandre. Med denne etableringen vil muligheten for videre utvikling av områdene på Follummoen og Nedre Kilemoen økte betydelig, og vi håndterer allerede konkrete henvendelser.

Det har vært et samarbeidsprosjekt fra dag én, og vi hadde aldri kommet i mål hvis ikke offentlige og private aktører hadde jobbet så tett gjennom hele prosessen. Her på Ringerike hadde vi i tillegg både egnede lokaler og tilgjengelige kraftressurser som gjorde at vi kunne lande denne avtalen, forteller næringsutviklingssjef Pelle Gangeskar fra Ringerike Utvikling.

Store datasentre krever bemanning som skal jobbe med drift og vedlikehold.

– Noe av det første vi gjør i denne satsingen, er å rigge entreprenørvirksomheten vår for å kunne håndtere datasenterdrift. Bare for datasenteret som blir etablert nå, kan det innebære anslagsvis 50 arbeidsplasser lokalt på Ringerike, fortsetter Baug.

Ringeriks-Kraft er sammen med samarbeidspartnerne i Ringerike Utvikling og Treklyngen meget fornøyd med å ha etableringen på plass og ser frem til videre samarbeid.

Magasinet Ringerike

Utgave #1 2018 er nå tilgjengelig!

Last ned Se eldre utgaver i arkivet

Hold deg oppdatert

Få ukentlige oppdateringer om hva som skjer i Ringeriksregionen, blogginnlegg med mer rett i din inboks.Meld på nyhetsbrev