Den helt ferske rapporten "Hønefoss – en levende by?", laget av Ringerike Næringsforening (RNF) har gitt noen svar og indikasjoner på hvor veien bør gå videre.

Hønefoss beskrives helst som en trivelig småby som utfyller mange av de kriterier som skal til for å være et levende og bærekraftig bymiljø. Byen har en lang historie som en solid handelsby. Den har med sine attraktive byrom, møteplasser, gågater og et hyggelig bytorg, alle forutsetninger for å opprettholde denne statusen også i fremtiden.  Utfordringen vil være å sørge for å gi byen det riktige innholdet, og å skape et levende bysentrum.

Kartlegger handelsbyen Hønefoss

En byplan for Hønefoss er under utarbeidelse; den har vi imidlertid ikke tid til å vente på, ifølge prosjektleder i RNF, Monica Odden Myklebust. – Vi har ingen tid å miste i møte med raskt voksende konkurranse fra netthandel og handelslekkasje. RNF har derfor, i samarbeid med våre medlemmer, kommunen og noen av byens  eiendomsbesittere, ”tjuvstartet” byplanleggingen med et forprosjekt hvor hensikten har vært å kartlegge hvor handelsbyen Hønefoss står i dag, definere hvor vi vil – samt identifisere hvilke tiltak som kreves for å nå de målene som vi har satt oss, fremholder Myklebust.

Helene Halvorsen og Monica Odden Myklebust

Markedskoordinator Helene Halvorsen og prosjektleder i RNF, Monica Odden Myklebust: – RNF har i samarbeid med våre medlemmer, kommunen og noen av byens eiendomsbesittere, ”tjuvstartet” byplanleggingen med rapporten Hønefoss – en levende by?. Hensikten har vært å kartlegge eksakt hvor handelsbyen Hønefoss står i dag, definere hvor vi vil samt identifisere hvilke tiltak som kreves for å nå de målene som vi har satt oss. (Foto: Trude Berg Hauge)

Forretningene har sine tall – men hva vet vi egentlig om sentrumstrafikken,
handelsmønsteret og hvordan byen brukes? Som ett av tiltakene, ble det i november 2017 installert fem tellere på Søndre torg, levert av IMAS som er spesialister på persontelling og produktivitetsanalyser. Tellerne er et nyttig verktøy i prosessen
med å utarbeide faktabasert informasjon om trafikken i Hønefoss sentrum og måle effekten av de endringer og aktiviteter som gjøres. Dette vil igjen kunne gi nyttige svar på hvilke tiltak som virker og ikke, og således danne et grunnlag for å kunne ta gode og riktige beslutninger i fremtiden. Historisk sett har Hønefoss alltid vært regnet som en solid handelsby – men vet vi egentlig hvor den står i dag?


Sikre forutsigbarhet for kundene

Rundt 43.000 innbyggere sokner til Hønefoss som regionshovedstad. Majoriteten av lokalbefolkningen sier at de besøker Hønefoss flere ganger i uken, og det er de unge som bruker byen mest. Hva skal så til for at det legges igjen mer penger i butikkene, og for å kunne øke antall besøkende?

Konklusjonen viser et behov for umiddelbar handling, parallelt med en langsiktig tankegang. Mye av svaret ligger i samarbeid innen handelsnæringen, som sikrer
forutsigbarhet for kundene. Hva får vi, hvor får vi det og når får vi det? Faste og samkjørte åpningstider er et gjentagende tema, det må være enkelt for kunden.

Hønefoss beskrives helst som en trivelig småby som utfyller mange av de kriterier som skal til for å være et levende og bærekraftig bymiljø.

Byens kanskje største fordel, sammenlignet med mange andre norske byer, er at vi har kjøpesenteret Kuben plassert midt i sentrum, noe som har lagt til rette for samhandling
og målrettet utvikling av et levende bysentrum.

”Et godt nettverk dreier seg både om muligheten til å sondere et terreng samtidig som man gir av seg selv”.


Positive tilbakemeldinger

Deling av beste praksis fører til bedre resultater. RNF fungerer, blant annet, som en plattform og kommunikasjonskanal for en delingskultur som bidrar til åpenhet, samhold, motivasjon og økt kompetanse for varehandelen i Hønefoss. Dette er en arena der aktørene kan treffes for å dele tanker, erfaringer og refleksjoner – for å se nye muligheter sammen. Gode idéer vokser raskere og settes lettere ut i livet når de samles på ett sted.

I september ble rapporten "Hønefoss – en levende by?" presentert for Rådet for Ringeriksregionen, med svært positive tilbakemeldinger. Der ble det fastslått at analyser og svar på en del aktuelle spørsmål tilsier at det både er nødvendig og forsvarlig å gå videre med prosjektet. 

Kulturstiftelsen Fengselet, Hønefoss

Det skal også jobbes med å sikre god tilgjengelighet til sentrum, samt flere møteplasser – og en grønnere by som det er hyggelig å være i.

Sammen med kommunen, gårdeiere og butikkdrivere bretter vi nå opp ermene for forhåpentligvis å kunne snu den negative trenden og sammen trekke i samme retning. Hønefoss har mange trivelige sentrumsbutikker som må sikres videre, samtidig som det
må legges til rette for nyetableringer. Det forutsetter at kommunen legger til rette forhold som tilgjengelighet og parkering, at gårdeiere er villige til å investere og pusse opp fasader og at handelsfolket kvalitetssikrer sine egne forretninger.

En attraktiv innholdsmiks

Et konkret resultat vil være arbeidet med å gjøre en helhetlig vurdering av hvilke tilbud som passer hvor, og hva som mangler. Målsetningen er, blant annet, å tiltrekke seg store kundemagneter i sentrumsgatene gjennom målrettet å gjøre byen mer attraktiv for
større kjeder og kjente merkevarer.

Sammen med de lokale butikkene, skal det skapes en innholdsmiks som
oppleves som attraktiv.

Sammen med de lokale butikkene, skal det skapes en innholdsmiks som oppleves som attraktiv – og som sikrer at kundens forventninger blir møtt. Det skal også jobbes med å sikre god tilgjengelighet til sentrum, samt flere møteplasser – og en grønnere by som det er hyggelig å være i. Vi ser en vridning mot mer fokus på opplevelser og at også selve handleturen i fremtiden forventes å være mer en helhetlig opplevelse.


Derfor må vi jobbe og tenke annerledes, og se hele byen med dens tilbud under ett. Vi er i gang med å rigge et hovedprosjekt på dette og har mange spennende planer, avslutter Monica.

Magasinet Ringerike

Magasinet Ringerike

Utgave #1 2019 er nå tilgjengelig!

Last ned Se eldre utgaver i arkivet

Hold deg oppdatert

Få ukentlige oppdateringer om hva som skjer i Ringeriksregionen, blogginnlegg med mer rett i din inboks.Meld på nyhetsbrev