Oslo Datacenter Location satser stort på datalagring drevet av betinget fornybar energi, og gjenbruk av termisk energi i andre industriprosesser, samt til oppvarming av inntil 15.000 boliger og kontorlokaler i Hønefoss.

Ringerike kommune har regulert og tilrettelagt for det som er Europas største industritomt til sitt formål. Oslo Data Center Location har bedt om at staten bidrar til å bygge ut et stamnett av fiberkabler nasjonalt og internasjonalt, slik at andre deler av landet også forbedrer sine forutsetninger for å ta del i verdens raskest voksende industri, i kjølvannet av en forhåpentligvis snarlig hyperskalaetablering på Ringerike.

- Vi er avhengig av digitale løsninger som alltid er oppe, og disse må støttes av en infrastruktur som ikke feiler sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (FRP) til bransjenettstedet Digi.

Statssekretær Reynir Jóhannesson (FRP) i Samferdselsdepartementet formulerer det treffsikkert: – Tiden for nedetid er over. Staten digitaliserer seg, og det gjør alle andre også. Samfunnet aksepterer ikke lenger at alt faller ut samtidig. 

– Vi har sagt vi skal putte mer penger i dette, men vi trenger å se hva markedet er villig til å gjøre. Vårt ønske er at utbyggingen skal skyte fart, eller at vi får konstellasjonene som må til for å få jobben gjort.

- I Norge har vi mange spennende prosjekter innenfor for eksempel grønne datasentre, men vi trenger bedre fiberkapasitet og fibertilknytning uttaler statsminister Erna Solberg i forbindelse med et besøk hos Bulk i Vennesla, en av samarbeidspartnere til Oslo Data Center Location i arbeidet med å få oppmerksomheten fra de globale datasenteraktørene rettet mot Norge. - Målet er å bedre datasikkerheten, men også å skape enda bedre rammevilkår for en voksende norsk datasenterbransje fortsetter statsministeren, som er sikker på at støtteordningen kan bidra til flere norske arbeidsplasser, og ny industrireising i fastlands-Norge

I mars i år ble det klart at regjering og Storting gjennom Nasjonal transportplan har satt av 80 millioner kroner til et nytt, nasjonalt kjernenett. Dette vil stimulere kommersielle aktører til å stable på beina et alternativ til det landsdekkende kjernenettet fra Telenor, og på den måte sikre redundant sort fiber, også utenfor de mest sentrale Østlandsområdene.

- På Oslo Datacenter Location er disse forutsetningene allerede tilstede, men et slikt tiltak vil definitivt stimulere ulike deler av denne industrien også i andre deler av landet, noe vi er svært positive til sier Pelle Gangeskar som er Chief Business Development i Oslo Data Center Location etter møtet med Samferdselsministeren.

- Vi er svært nøgd med utfallet av møtet med representanten fra Regjeringen, og gleder oss over at de viser evne og vilje til å satse på denne industrien sier Rolf Jarle Aaberg som er administrerende direktør i Treklyngen, en av de sentrale aktørene i datasenter-satsingen på Ringerike. Treklyngen eier og forvalter infrastruktur og arealer som gjør investerings- og driftsforutsetningene på Ringerike enestående i Norge.

Ketil Solvik Olsen Rolf Jarle Aaberget

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og Rolf Jarle Aaberg administrerende direktør i Treklyngen.

Oslo Data Center Location anslår at inngangsverdien, og således besparelsen i capex er i størrelsesorden flere hundre millionenr NOK kroner for en etablering i Hyperskala-kategorien. Driftssynergier for en etablerer med fokus på energigjenvinning vil kunne gi økonomiske effekter og miljøgevinster som vil sette en helt ny standard for bransjen.

 

Magasinet Ringerike

Utgave #2 2018 er nå tilgjengelig!

Last ned Se eldre utgaver i arkivet

Hold deg oppdatert

Få ukentlige oppdateringer om hva som skjer i Ringeriksregionen, blogginnlegg med mer rett i din inboks.Meld på nyhetsbrev