I forbindelse med planleggingen av Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 skal det gjennomføres fullskalaforsøk for fundamenteringsmetoder på Mælingen. Mælingen er en del av planlagt trasé for vei og bane.

Planleggingen og det medfølgende regnestykket er basert på den kunnskapen om grunnforhold vi har i dag, men finnes det en enklere måte å bygge brufundamenter på
enn den som er budsjettert med?

Mælingen prosjekt

Entreprenørselskapet Contexo har lang erfaring med anleggsprosjekter, og utfører oppdrag over hele landet. Her på Mælingen er det Anna Storhaug Nyløkken Von Rappe som er sjefen.

Bakkens bæreevne må fysisk testes

Kravene til stabilitet og bæreevne kommer i første rekke, og det er dette de undersøker i Mælingen-prosjektet. Grunnen her består av elveavsetninger med lagvis sand og silt med leirlag, og det er langt ned til solid grunnfjell, så bakkens bæreevne må fysisk testes.

Her kjøres det fullskalatest på tre forskjellige steder, og det graves for fullt på alle. Én løsning der brufundamentering med pæler prøvebelastes – og to andre der det fylles opp masse i en haug som tilsvarer belastning fra vei- og jernbanebru og hvor vi måler setninger i grunnen.

Mælingen prosjekt

I løpet av den tre måneder lange prøveperioden skal alle testene være utført og dokumentert. Blir det fyllinger eller betongpæler? Den Hønefoss-baserte entreprenøren skal sammen med prosjektets rådgiverteam levere svaret på dette.

Gørild Malm Kristiansen fra Bane NOR styrer det hele. Sivilingeniøren fra Narvik, som tok sin utdannelse i Sveits fordi hennes far mente at det var bra å komme seg ut i verden, har alltid hatt en spesiell fascinasjon for bruer.

– En fascinasjon jeg har hatt så lenge jeg kan huske, forteller Gørild. Og nå, rundt 20 år og mange bru-prosjekter senere, er hun prosjektleder i Bane NOR. Når hun viser rundt på anleggsplassen er det ingen tvil om hennes rolle, hun snakker med alle – og følger med på det som skjer over alt.

Gørild Malm Kristiansen fra Bane NOR og Anna Storhaug Nyløkken Von Rappe fra Contexo er spente på resultatene fra prøveprosjektet.

– Sikkerheten er ivaretatt på alle plan her, sier Gørild mens hun nikker bestemt og ser bort på sin samarbeidspartner fra entreprenørselskapet Contexo. Det er de som gjør den fysiske jobben her, og Anna Storhaug Nyløkken Von Rappe er sjefen på anlegget.

Avansert måleutstyr vil gi oss nøyaktig svar

– Vi har stort fokus på helse, miljø og sikkerhet – og på Mælingen er vi nødt til å ta ekstra mange hensyn, sier Anna. – Vi har blant annet viktige habitater for fugl her, så når hekkeperioden i begynnelsen av april begynner å nærme seg, rydder vi opp og trekker oss tilbake.

Det er høy aktivitet på anleggsområdet. Her kjøres det fullskalatest på tre forskjellige steder, og det graves for fullt på alle.

Anna peker mot et av de store prøvefeltene, og forteller detaljert om dybder, høyder, volumer og mengder. – Her skal det legges en ti meter høy fylling som skal tilsvare den kommende belastningen på grunnen. – Vi måler setninger i grunnen over tid. Det avanserte måleutstyret vil gi oss nøyaktig svar på hvor omfattende fundamentering
som kreves for vei- og jernbanebruene. Det er vi veldig spente på, sier Anna.

I løpet av den tre måneder lange prøveperioden skal alle testene være utført og dokumentert. Blir det fyllinger eller betongpæler? Den Hønefoss-baserte entreprenøren skal sammen med prosjektets rådgiverteam levere svaret på dette.

Vil oppleves som en del av T-banenettet

Spente er også planleggerne av dette nasjonalt viktige samferdselsprosjektet hvor ny firefelts europavei sammen med dobbeltsporet jernbane vil knytte Ringeriksregionen tett opp mot Osloregionen. Hønefoss–Oslo på ca 30 minutter vil oppleves som det skulle være en del av T-banenettet.

Samtidig kuttes reisetiden på Bergensbanen like mye, det vil bidra til en reisetid på rundt fire timer mellom landets to største byer. Da blir tog virkelig et alternativ for fly.

Prosjektet har full trøkk på arbeidet utifra en planlagt byggestart i 2021/2022 med ferdigstilling i 2028/2029, i henhold til Nasjonal Transportplan. 

Det er altså fortsatt en god stund til vi kan sette oss på toget mellom Hønefoss og Oslo og være fremme på under halvtimen – men nå føles det nærmere enn noen gang!

Mer informasjon

  • Ringeriksbanen er en del av Intercitysatsningen
  • 40 kilometer dobbeltsporet jernbane mellom Sandvika og Hønefoss
  • Togene skal gå i 250 km/t
  • Ca. 23 kilometer jernbanetunnel fra Sandvika til Sundvollen og ca. 3 kilometer tunnel nordvest for Sundvollen
  • Etablering av ny jernbanestasjon ved Sundvollen
  • 24 kilometer firefelts Europaveg mellom Skaret og Hønefoss. VeIen vil få fartsgrense 110 km/t
  • I følge Nasjonal Transportplan (NTP) 2018-2029 blir byggestart for Ringeriksbanen og E16 i 2021

Magasinet Ringerike

Magasinet Ringerike

Utgave #1 2019 er nå tilgjengelig!

Last ned Se eldre utgaver i arkivet

Hold deg oppdatert

Få ukentlige oppdateringer om hva som skjer i Ringeriksregionen, blogginnlegg med mer rett i din inboks.Meld på nyhetsbrev