Vi er stolte over å kunne si at Ringerike som region alltid har vært åpen, raus og  fremtidsrettet, og ikke redd for å endre på hvordan vi tar fatt i oppgaver og ansvar. Det preger regionens veivalg og det preger det sterke og brede kollegiet som jobber målrettet med regionens utvikling.

 I en vekstkraftig region som Ringerike, er disse verdiene helt avgjørende i arbeidet med de vekstmål vi har satt. Derfor sier vi også at vi skal «holde julehjertet åpent året rundt». Julen en spesiell anledning til å vise omtanke for de som trenger litt ekstra. Som alt annet, har også vekstmedaljen en bakside. Når velstanden øker, øker også forskjellene i samfunnet. Alle har vi et overskudd å gi av; et smil, en tanke eller en gave.  Alle betydningsfulle for både den som gir og den som får.

Vårt juleønske er i år, som årene før, at vi ikke skal legge snillheten på loftet sammen med kranser og julelys, men tenke «hvordan kan dette idealet være med oss, også etter at juletreet er kastet ut, og ribbefettet har harsknet?». For denne tradisjonsrike høytiden bærer med seg mye av idealet til mennesket - uavhengig av religiøst ståsted og annen etisk rettesnor. Julen er ikke bare en høytid, men også en påminnelse om at idealet må strekke seg til hverdagene. De er det flest av.

Framover sammen!

Framover sammen er regionens rettesnor for utviklingsarbeidet, og vi kan se tilbake på flere spennende utviklingstrekk i fra et innholdsrikt år:

For Ringeriksregionens del, er kanskje det største skrittet at enhver tvil om byggingen av Ringeriksbanen og E16 fra Sandvika til Hønefoss og fra Gardermoen til Hønefoss er feid av banen. Gravemaskinene er på vei inn på begge veiprosjektene, og for en snau uke siden begynte anleggsarbeidene på Ringeriksbanen i forbindelse med prøvepæling på Mælingen i Ringerike kommune.

I 2018 har også Hønefoss blitt universitetsby. Universitet i Sørøst-Norge er produktet av en storstilt kraftsamling innen akademia. Handelshøyskolen på Hønefoss er del av det nye universitetet og Kunnskapspark Ringerike fremstår i helt ny drakt, med masse nytt innhold, flere studenter og et nytt, storstilt universitetsbygg.

Samarbeid og felles retning blant alle oss som jobber med vekst i Ringeriksregionen, har preget året vi snart legger bak oss. Gjennom en rykende fersk næringspolitisk strategi, vil Ringeriksregionen ta nok et stort steg mot våre ambisiøse mål. Overordnede og lystbetonte mål, som gir retning til alt arbeid for regionens felles beste. Vi ser frem til alt dette sterke fellesskapet vil utrette i tiden vi har foran oss.

Det er også spennende å se hvordan regionens næringsliv høster anerkjennelse og resultater både her hjemme og ute i verden. Vi setter vi vårt preg på verden, og verden setter sitt preg på oss.

Tradisjonsrike Ringerike

Ringeriksregionen har alltid båret tradisjoner med stor stolthet. Julen er en høytid hvor disse står i høysetet, og hvor oppskriften ofte er å endre så lite som mulig. Intuitivt tenker vi at tradisjoner kun består dersom de får være uendret, men det er det med tradisjoner som med alt annet: Skal de få leve og være aktuelle, må de tilpasses samtiden og fornyes for å være relevante. En tradisjon blir ikke brutt når den tilpasses nye situasjoner. Den forbedres.

Våre tradisjoner og vår kultur for å ivareta det bestående, ta vare på hverandre og bygge fellesskap, kan være vanskelig å trenge igjennom for den som har en annen kulturbakgrunn og tilhørighet. Vår oppfordring er derfor: Vær åpen for forandring og inkludering!

Det vil alltid tilføre et nytt perspektiv, gi deg ny kunnskap og nye venner. Når juletradisjoner innbyr til at vi skal være sammen, skal vi ikke endre at vi er sammen, men hvordan, og kanskje også med hvem?

Gledelig jul fra alle oss i Ringeriksregionen ved Ringerike utvikling

 

 

Magasinet Ringerike

Magasinet Ringerike

Utgave #1 2019 er nå tilgjengelig!

Last ned Se eldre utgaver i arkivet

Hold deg oppdatert

Få ukentlige oppdateringer om hva som skjer i Ringeriksregionen, blogginnlegg med mer rett i din inboks.Meld på nyhetsbrev