Og de må i utgangspunktet skapes av nye aktører, ikke av de allerede eksisterende næringslivsaktørene i regionen. ”Ringerike i verden” er symbolet på den markedsposisjon som Ringeriksregionen nå har ambisjoner om å ta. Sentralt beliggende med kort avstand til Oslo og Gardermoen, ønsker regionen nå å gjøre seg synlig og markedsføre seg også for utenlandske investorer.

Pelle Gangeskar presenterer mulighetene i Ringeriksregionen under Norway China innovation and investment week 2017

Pelle Gangeskar i Ringerike utvikling as presenterer mulighetene i Ringeriksregionen under Norway China innovation and investment week 2017.

Invest in Norway er Innovasjon Norges avdeling som jobber med å kartlegge industrimuligheter for utenlandske investorer i Norge. De har, grunnet stor etterspørsel, kartlagt aktuelle steder for blant annet store globale datasentre her i landet.

Det var i denne prosessen at Invest in Norway fikk øynene opp for Ringerike, som kunne tilby store arealer ferdig regulert for industri, lokal fornybar kraftproduksjon samt nærhet til både Oslo og Gardermoen. Signalene fra Regjeringen med en nesten tredobling av tilskudd til videre planlegging av Ringeriksbanen og ny E16 i Statsbudsjettet 2018, er også et stort pluss for regionen. I tillegg har Ringerike landets mest robuste kraftforsyning gjennom Statnett og EB’s forsyningslinjer.

Framoverlent markedsfører

Dette samlet førte videre til møter og etter hvert den internasjonale industrisatsingen Oslo Data Center Location, sammen med Treklyngen, Ringerike kommune, Follum Eiendom og kraftselskapene Ringeriks-Kraft, EB, Vardar og Statnett. Her ble etterspørselen presentert – men også hva som kreves for å gjøre seg attraktiv for internasjonale kunder.

Statkraft og Ringerike utvikling

Atle Haga fra Statkraft og Pelle Gangeskar fra Ringerike utvikling introduserer de norske datasentermulighetene for Kina.

Med Ringerike utvikling som framoverlent markedsfører og selger ble interesserte og dyktige fagfolk samlet, og det ble på rekordtid utarbeidet et profesjonelt prospekt. Kommunen på sin side satte fart på sin planlegging og de nødvendige tekniske avklaringer.

– Ett av Ringeriksregionens sterkeste kort for å vinne kampen om etablering av ny teknologiindustri, er viljen og ikke minst evnen til å snu seg raskt, mobilisere ressurspersoner samt presentere tilbud det er enkelt å forholde seg til. Konkretisere kjernebudskapet som er data og pris; så enkelt er det, forteller Dag Ivar Brekke, spesialrådgiver hos Invest in Norway. – Ringeriksregionen har vist en fremtidsrettet holdning opp mot blant annet et mulig datasenter, fremholder han.

Langsiktig og krevende arbeid

Den globale IKT-industrien vokser eksplosivt og består blant annet av store datasentre som prosesserer og lagrer data om nær sagt alt vi foretar oss. Disse sentrene, populært kjent som «skyen», krever enorme mengder med strøm. Derfor er nettopp Norge et egnet land for slike etableringer. I tillegg kreves det kompetent arbeidskraft, naturlig kjøling og en del andre ting som Norge har eller er god på.

Med Ringerike utvikling som framoverlent markedsfører og selger ble interesserte og dyktige fagfolk samlet, og det ble på rekordtid utarbeidet et profesjonelt prospekt. Kommunen på sin side satte fart på sin planlegging og de nødvendige tekniske avklaringer.

Norge ønsker å øke bærekraftig, lønnsom eksport for å kompensere for redusert oljepris. For å klare dette, må vi lykkes med å tiltrekke investorer og bedrifter hit til landet. Ringeriksregionen viser seg å være en av ganske få steder i Norge hvor det er plass,
regulering og et dekket energibehov for nettopp denne industrien.

Dag Ivar Brekke fra Invest in Norway, den norske ambassadøren i Kina Geir Otto Pedersen og Pelle Gangeskar fra Ringerike utvikling jobber sammen for norsk internasjonalisering.Dag Ivar Brekke fra Invest in Norway, den norske ambassadøren i Kina Geir Otto Pedersen og Pelle Gangeskar fra Ringerike utvikling jobber sammen for norsk internasjonalisering.

– Det å drive med internasjonalisering og å tiltrekke seg utenlandske investeringer, er et langsiktig og krevende arbeid. Noen ganger kan man være heldig ved at en investor banker på døren, men det hører til sjeldenhetene. Dette krever en strukturert og langsiktig plan og et konkurransedyktig produkt. Deretter må vi ut i verden og vise oss fram – være tydelig på hvilke muligheter som finnes. Dette er salgssiden – vi må være kjent for å bli valgt, forteller Finn Kristian Aamodt, direktør i Invest in Norway.

Gode forutsetninger for å tiltrekke seg datasenterindustrien

Invest in Norway definert hva som skal til for å tiltrekke seg datasenterindustrien. De vektlegger spesielt tre viktige forutsetninger som de bestemt mener at Ringeriksregionen kan innfri på;

  • Gode og ferdigregulerte tomter. Ringeriksregionen kan på kort sikt stille med 2.500 dekar næringsareal, på lang sikt 6.400.
  • Trygghet og forutsigbarhet på skatter og avgifter. I Regjeringens statsbudsjett er det nå foreslått å fjerne eiendomsskatt på såkalt verk og bruk, noe som i dag er et potensielt hinder for utenlandske investorer.
  • God konnektivet, det vil si gode fiberforbindelser både i Norge og til utlandet. Regjeringen lover 40 millioner kroner til utbedring og fiberkabel til utlandet.

Fler mulighetsområder for internasjonal industrietablering

IKT-industrien er et eksempel på ett av mange mulighetsområder for internasjonal industrietablering. Det jobbes parallelt med flere. Norge er i dag et foregangsland for blant annet elektriske biler. Tallene viser at over 30 prosent av nybilsalget er elektriske eller hybrid, og elektriske biler trenger naturlig nok batterier.

Det å drive med internasjonalisering og å tiltrekke seg utenlandske investeringer, er et langsiktig og krevende arbeid.

Dette er derfor ett av områdene som Ringerike utvikling har gjort en mulighetsstudie på, siden denne produksjonen også krever kraft og kompetanse. I tillegg har Invest in Norway også erfart at internasjonale aktører ser potensiale i de skogressurser som finnes i Ringeriksregionen.

Kort oppsummert viser dette at Ringeriksregionen er inne i et riktig tenkesett, samtidig som den har markert seg som en handlekraftig region. Her finnes det nok strøm, kjøling, ferdigregulerte tomter og profesjonalisme for industribygging.

Og for ikke å glemme; regionen har en sterk industriell arv, tuftet på menneskelige verdier som samhold, samarbeid og skiftarbeiderkultur.

Mer informasjon

  • Ringeriksregionen har en arealberedskap for vekst som er en av de mest omfattende i landet.
  • Oversikt over næringseiendommer i Ringeriksregionen: www.ringerike.no/eiendom
  • Mer informasjon om Oslo Data Center Location: www.oslodclo.com

Magasinet Ringerike

Utgave #2 2018 er nå tilgjengelig!

Last ned Se eldre utgaver i arkivet

Hold deg oppdatert

Få ukentlige oppdateringer om hva som skjer i Ringeriksregionen, blogginnlegg med mer rett i din inboks.Meld på nyhetsbrev