• Kristin Levy

Norge er verdens 3. største gasseksportør og 8. største råoljeeksportør. Mer enn halvparten av Europas vannmagasinkapasitet ligger i Norge, noe som gjør oss til verdens 6. største vannkraftprodusent.

Mens EU har satt seg mål om å øke andelen fornybar energi til 20 prosent i 2020, er strømproduksjonen i Norge nærmest 100 prosent fornybar fra vannkraft. Norge er ”powered by nature” – vi er allerede der EU ønsker å være i 2050 (NHO, 2017).

Grønn strøm

Oljeeventyret er ikke over, men det verden etterspør og det som har startet «hjemflytting» av industri til Europa og Skandinavia, er teknologi, tilgangen til strøm – grønn strøm og høy kompetanse. Norge har en uttalt ambisjon om å ta en global posisjon som en pioner innen teknologiutvikling og bærekraftig industri.

Skal vi lykkes med dette, må vi greie å tiltrekke oss kapital og bedrifter. Ringeriksregionen har slike ambisjoner, og vi ønsker å gjøre våre forutsetninger kjent. Invest in Norway, som arbeider med å trekke utenlandske direkte investeringer til Norge, løfter frem Ringerikes
fortrinn for internasjonale, energikrevende kunder.

Invest in Norway har egne representanter som jobber med å promotere våre næringsmuligheter mot Japan, Korea, Tyskland og USA. Datasenterindustrien er ett eksempel av mange mulighetsområder for internasjonal industrietablering, som allerede er i ferd med å materialisere seg her på Ringerike.

Ringerike utvikling og Ringeriks Kraft

Gode alene, best sammen: Pelle Gangeskar, Claus W. Frølund, Rolf Jarle Aaberg og Kjell Baug er enige om at koordinert samspill gir gode resultater.

Foregangsland for elektrisk mobilitet.

Norge er i dag et foregangsland for blant annet elektrisk mobilitet. Kjøpstallene viser at godt over halvparten av nybilsalget er elektrisk eller hybrid, og elektriske biler trenger naturlig nok batterier. Dette er derfor ett av områdene som Ringeriksregionen har gjort en mulighetsstudie og markedsframstøt på, da denne produksjonen også krever kraft og kompetanse.

– Vi har allerede etablert dialog med flere av industriens største og mest fremtredende aktører. De bekrefter vår hypotese om at forutsetningen i Norge er gode, og at vår region er velegnet – spesielt på grunn av sentralitet og enkel tilgang til hele det globale markedet.

Norge har gjort mye for å tilrettelegge for internasjonale aktører, og enda mer er på gang. Jeg mener at Ringeriksregionen har de beste forutsetninger i Norge for å få en av de store fiskene på kroken i løpet av få år, sier Claus W. Frølund, som er forretningsanalytiker i Ringerike utvikling

Nok plass

Internasjonale industriaktører ser et enormt potensiale i skogressursene og skogkompetansen som finnes i vår region. På Treklyngen jobbes det målrettet med flere nyskapende trebaserte industriprosesser med internasjonalt nedslagsfelt.

– Vi er et av få steder i Skandinavia hvor det er nok plass til industriformål og et dekket energibehov for fremtidens kraft-krevende, grønne industri, bekrefter Rolf Jarle Aaberg, daglig leder i i Treklyngen.

Stor internasjonal satsning

Ringeriks-Kraft er Ringeriksregionens eget energiselskap. De overtok i 2012 rettighetene til kraftdistribusjon på Follum.

– Med en rekke datasenteretableringer kan vi endelig begynne å ta våre lokale energiressurser i bruk til industrietablering på Ringerike, sier viseadministrerende direktør i Ringerikskraft Kjell Baug.

Sammen med Ringerike utvikling AS starter Ringeriks-Kraft nå en stor internasjonal satsing for å øke kjennskapen til etableringsmulighetene i Ringeriksregionen.

– Med lang industritradisjon og kompetanse har Ringeriksregionen alt markedet krever av oss. Med umiddelbar nærhet til Gardermoen flyplass, hovedstaden, universitet og høgskoler og yrkes- og fagskoler har vi stor tro på at vår satsing vil bære frukter,
sier Pelle Gangeskar, næringssjef i Ringerike utvikling AS.

Magasinet Ringerike

Magasinet Ringerike

Utgave #2 2019 er nå tilgjengelig!

Last ned Se eldre utgaver i arkivet

Hold deg oppdatert

Få ukentlige oppdateringer om hva som skjer i Ringeriksregionen, blogginnlegg med mer rett i din inboks.Meld på nyhetsbrev