• Line Venn. Norsk Skogbruk

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen åpnet i 2018 konferansen da nærmere 500 skoginteresserte var samlet til Tømmer & Marked på Sundvolden 8. februar.  Hovedbudskapet hans var: – Dere er en fremtidsnæring. Skog- og trenæringen er en
viktig del av det Norge skal leve av. Om 10 år og om 100 år. 

Viken Skog jobber for å utvikle en komplett, bærekraftig og fremtidsrettet verdikjede basert på skogens ressurser. Konferansen setter søkelyset på hvordan ulike aktører i fellesskap kan legge til rette for en verdikjede i verdensklasse.

For fjerde året på rad går konferansen Tømmer & Marked av stabelen. Dette er en av Skandinavias aller største skogkonferanser som samler nasjonale og internasjonale skogindustritopper, skogeiere, entreprenører, industri, byråkrater og andre skoginteresserte. I 2019 kommer blant annet tidligere statsminister i Sverige og skogeier,
Göran Persson til å være en av konferansens hovedinnledere.

Setter skog på dagsorden

– Meget imponerende samling av fagfolk og toppnavn. Det manglet ikke på superlativene etter konferansen i 2018. Viken Skog jobber med å sette skog på dagsorden og setter særlig fokus på markedsbiten, noe konferansens navn viser.

I 2019 kommer blant annet investeringsdirektøren i Oceanwood John Chiang, som vil fortelle om planene de har som nye eiere av Norske Skog, sjefen i Innovasjon Norge, Anita K. Traaseth, administrerende direktør i Maskin Entreprenørenes Forbund, Julie
Brodtkorb, administrerende direktør i Borregaard, Per A. Sørlie, konsernsjefen i Moelven, Morten Kristiansen og skogsjef i IKEA, Ulf Johansson. IKEA har et forbruk på 20 millioner kubikk tømmer i året, noe som er omtrent dobbelt så mye som vi avvirker i Norge
gjennom et helt år.

Stadig nye bruksområder og produkter

I tillegg til det faglige høye nivået er det viktig for arrangøren å få frem optimismen i næringen, samt entusiasmen og nytenkingen som preger hverdagen. Dette er en konferanse for alle. Interesse i skog eller ei.

Viken Skog

Leder for marked og arrangementer i Viken Skog, Helene Nygaardsvik Ruud kan love en konferanse med trøkk og inspirasjon

Leder for marked og arrangementer i Viken Skog, Helene Nygaardsvik Ruud kan love en konferanse med trøkk og inspirasjon. – Tradisjonelt har skognæringen hatt et stempel på seg som traust og konservativ, og skogen har i lang tid stått i skyggen av oljetåken. Med økt etterspørsel og økte tømmerpriser er det grunn til optimisme. Alt som kan lages av olje i dag kan i morgen lages av tre! Vi har lange tradisjoner for å bruke tre i bygg, i treforedlingsindustri og til oppvarming. Det utvikles stadig nye bruksområder
og produkter, for eksempel hos bedrifter som Moelven, Borregaard og Norske Skog. Det er mye snakk om grønn omstilling og norsk økonomi må ha flere bein å stå på. Ikke bare oljen, sier Ruud.

DET ER IKKE MULIG Å NÅ globale og nasjonale klimamål uten å plante mer skog, hogge mer skog og bruke skogens råstoff til å erstatte energi og materialer basert på fossile råstoff. De land og bedrifter som er i front av det grønne skiftet bygger kompetanse, og
markedsposisjoner vil legge grunnlag for fremtidig verdiskaping og velferd. Stortinget har derfor definert skog- og trenæringen som en «strategisk viktig næring for Norge».

Skogen skjøttes godt i Norge. Volumet av all skog er mer enn tredoblet de siste hundre årene og vi blir stadig flinkere til å ta miljøhensyn i det moderne skogbruket. Praktisk talt hele det norske skogbruket er miljøsertifisert. Resultatet er at miljøtilstanden utvikler seg positivt og at det biologiske mangfoldet øker. Skogen representerer landets største høstbare volum av biologisk råstoff.

Man må ha et langsiktig perspektiv når man driver skogbruk. Fra et tre plantes til det hogges går det typisk 70 til 80 år. En godt drevet skog skaper verdier for skogeier og for storsamfunnet. Gjennom lover og støtteordninger stimulerer felleskapet et aktivt og ansvarlig skogbruk.

Velkommen til en nytenkende og entusiastisk konferanse som skal inspirere, bevege og skape handling gjennom felles forståelse for verdikjeden skog.

Mer informasjon

Tømmer & Marked 2019:

Magasinet Ringerike

Magasinet Ringerike

Utgave #1 2019 er nå tilgjengelig!

Last ned Se eldre utgaver i arkivet

Hold deg oppdatert

Få ukentlige oppdateringer om hva som skjer i Ringeriksregionen, blogginnlegg med mer rett i din inboks.Meld på nyhetsbrev