Full barnehagedekning i Ringeriksregionen kan tjenesteleder for barnehager i Hole kommune, Ingvild A. Oppenhagen, barnehagefaglig rådgiver i Jevnaker kommune, Malin Hansen og Kommunalsjef for barn og unge i Ringerike kommune, Marianne Mortensen være stolte av.

 

Full barnehagedekning i Ringeriksregionen kan tjenesteleder for barnehager i Hole kommune, Ingvild A. Oppenhagen, barnehagefaglig rådgiver i Jevnaker kommune, Malin Hansen og kommunalsjef for barn og unge i Ringerike kommune, Marianne Mortensen være stolte av.

De som flytter til Ringeriksregionen kan være trygge på at barna får plass i barnehage. I alle fall slik det er nå. De tre kommunene Ringerike, Hole og Jevnaker har hele 48 private og kommunale barnehager i forskjellige størrelser.

Løpende inntak

Kommunalsjef for barn og unge i Ringerike kommune, Marianne Mortensen, barnehagefaglig rådgiver i Jevnaker kommune, Malin Hansen og tjenesteleder for barnehager i Hole kommune, Ingvild A. Oppenhagen, kan alle fortelle at de opererer
med løpende inntak i alle tre kommunene.

– Det vil si at så lenge vi har plasser i barnehagene våre, tar vi inn barn når som helst på året, sier Mortensen. De tre mener dette er med på å gjøre regionen vår til et mer attraktivt sted å bosette seg. De er også helt enige om at den viktigste ressursen er de menneskene som til enhver tid jobber der.

– Det er de som er sammen med barna hele dagen som gjør barnehagene våre gode, mener Hansen. De tre kommunene satser derfor på kompetanseheving i form av lederutdannelse, kursing, videreutdannelse og andre kompetansetiltak.

– Vi har en voldsom fart på kompetanseheving. Det skal foreldrene merke, sier Mortensen. Ringerike, Hole og Jevnaker kan skryte av gode resultater på brukerundersøkelsene som foreldre i de tre kommunene har svart på.

Tidlig innsats 

Kompetanseøkning blant personalet i regionens barnehager er også viktig for å kunne gjennomføre visjonen de har om å drive tidlig innsats på barnehagefeltet.

– Tidlig innsats skal ruste barna våre til det de møter videre i livet. Spesielt er vi opptatt av å gi dem psykologisk førstehjelp og ha et tett samarbeid med skolen. Vi vil gjøre overganger mykere. Det kan være overgang fra barnehage til skole, men også overganger
som å bytte avdeling kan være krevende for noen, sier bistår barnehagene ved behov. Et rikt og godt språkmiljø er også noe det jobbes mye med i barnehagene.

Mortensen, Hansen og Oppenhagen merker at det har blitt lettere å rekruttere barnehagelærere nå enn det var tidligere. De tre kommunene ønsker seg flere menn i barnehagene.

– Vi håper å kunne nå det nasjonale målet om tjue prosent menn i barnehagen. Vi har et bevisst forhold til å rekruttere menn, sier Mortensen.

– I Hole har vi lenge vært tett opp mot nasjonalt mål om menn i barnehage og i Buskerud har vi vært kommunen med flest menn i barnehagene, sier Oppenhagen. – Vi er opptatt av at barnehagen skal være med på å gjøre framtidens barn robuste, legger hun til.

Hansen mener foreldresamarbeid er viktig. – Det er krevende å jobbe i barnehage. Man skal kunne mye. Barnehagehverdagen er en del av barnas læringsløp, så det er viktig at de ansatte blir ansett som profesjonelle ansatte, sier hun.

Variert tilbud

Samarbeidet mellom de kommunale og de private barnehagene i regionen er godt. Selv om de tre kommunene er forskjellig i størrelse, finner man varierte tilbud hos dem alle.

– Vi opplever at samarbeidet mellom de private og de kommunale barnehagene er
godt, sier Hansen.

– Vi er en stor kommune med 31 barnehager. Vi har et variert tilbud både i sentrum og i alle de små utkantstrøkene, mener Mortensen. Også i Hole er tilbudet variert blant de ti barnehagene.

– Vi har musikkbarnehage, oppvekstsenter, naturbarnehage og formingsbarnehage i tillegg til helt ordinære barnehager, sier Oppenhagen.

Fakta/mer informasjon

 • Ringerike kommune: 31 barnehager
 • Hole kommune: 10 barnehager
 • Jevnaker kommune: 7 barnehager
 • Løpende inntak i alle tre kommunene.
 • Variert tilbud, privat og kommunale fra:
  • de ordinære barnehagene til
  • naturbarnehager
  • musikkbarnehage
  • Steinerbarnehage
  • gårdsbarnehager
  • formingsbarnehage
  • familiebarnehage.
Plass til alle
Helt på tur med Nordby gardsbarnehage
Hode, skulder, kne og tå

Magasinet Ringerike

Magasinet Ringerike

Utgave #2 2019 er nå tilgjengelig!

Last ned Se eldre utgaver i arkivet

Hold deg oppdatert

Få ukentlige oppdateringer om hva som skjer i Ringeriksregionen, blogginnlegg med mer rett i din inboks.Meld på nyhetsbrev