Siden prosjektet så dagens lys for første gang, har Tronrud Holding, med Morten Pettersen som operasjonell leder, brukt mye tid på å utvikle dette sammen med rådgivere og arkitekter. Resultatet er altså Vestre torg, med planlagt bygging av totalt 80.000-100.000 kvadratmeter. I alt 30.000 av dette er forbeholdt næringsvirksomhet, mens resten skal brukes til boliger. Prosjektkostnaden ligger på svimlende tre milliarder kroner, noe som utgjør 10 prosent av tilsvarende for Ringeriksbanen/ E16. Men – det er på ingen måte Ringeriksbanen alene som har vært motivasjonsfaktoren for Nils Kjetil Tronruds storsatsing på hjemmebane.

Nils Kjetil Tronrud og Morten Pettersen

Morten Pettersen og Nils Kjetil Tronrud i Tronrud Holding AS ser frem til byggestart på den nye bydelen Vestre torg, et «steinkast» fra byens fremtidige trafikknutepunkt, nye Hønefoss stasjon.

I hvilken grad har Ringeriksbanen og nye E-16 påvirket prosjektet?
– Vi hadde nok uansett realisert dette prosjektet, uavhengig av utfallet når det gjelder Ringeriksbanen. Men når det er sagt, så har prosjektet blitt videreutviklet, ja, jeg kan vel si radikalt forandret, ettersom Ringeriksbanen er blitt aktualisert. Vi føler oss nå trygge på å ha landet på den endelige, og ikke minst den beste, løsningen for prosjektet.

Bane NOR og Statens vegvesen la i april ut til høring sitt forslag til reguleringsplan for Ringeriksbanen og ny E16. Reguleringsplanen for Vestre Torg vil følge like etter; det vil si før sommeren i år, mye takket være en solid jobb utført av Morten Pettersen.

Prosjektert med 600 boliger

Normalt sett ønsker en utbygger å utnytte en tomt maksimalt; i dette tilfellet har det imidlertid vært motsatt. For å skape en utvikling som igjen vil kunne bidra til å rettferdiggjøre bygging av Ringeriksbanen og nye E16, har myndighetene her et ønske om at det skal bygges langt mer enn hva som lå inne i de opprinnelige planene.

Vestre torg var i utgangspunktet prosjektert med 150 boliger. I dialogen med planmyndighetene, nådde tallet på det meste 800, men det landet til slutt på 600 – en løsning som anses som et bra skjæringspunkt mellom høy kvalitet og samtidig uten at det blir for tett.

Som gründer blir jeg trigget av å jobbe kreativt. Drivkraften er gleden av å få være med og skape noe, spesielt når jeg får muligheten til å gjøre det lokalt.

Fellesprosjektets mål er at reguleringsplanen skal endelig besluttes i løpet av inneværende år. Tronrud Holdings ønske er at Vestre torg skal være ferdig behandlet like etter. Behandlingstiden vil selvsagt være avhengig av hvor mange innspill saken får, men går alt etter planen, så satses det på byggestart allerede om to år. Veiløsningene ligger allerede klart gjennom Ringeriksbanen og E16 – fellesprosjektet.

Vestre torg er arbeidstittelen

Arbeidstittelen for den "nye" bydelen er altså Vestre torg. Når prosjektet blir igangsatt, vil imidlertid lokalbefolkningen bli invitert med inn i prosessen videre. – Vi har hele veien blitt møtt med stor positivitet, og vi føler at vi er aktører i en region med bra energi og i skikkelig modus.

Det har hele tiden vært en enorm imøtekommenhet fra alle de ansvarlige innen offentlige reguleringer – fra en fremoverlent Ringerike kommune, til et offensivt Bane NOR.  Gledelige er selvsagt også alle positive tilbakemeldinger fra lokalbefolkningen. Det er utrolig inspirerende! Derfor ønsker vi på et punkt at publikum skal kunne komme med idéer og innspill, både når det gjelder det endelige navnevalget men også når det  kommer til hva bydelen bør inneholde. 

Levende miljøer med fleksible og tidseffektive løsninger

Av de totalt 30.000 kvadratmeterne som er prosjekt til næring, er 10.000 planlagt som forretninger, og 20.000 til kontorer. I de 20.000 ligger også muligheten for å bygge et nytt sentrumshotell. 

Nils Kjetil og hans kolleger har hele veien fulgt nøye med på trender innen næringsbygg, og de har registrert en radikal endring i spesielt kontormarkedet. Dette er en trend som de ønsker å etterfølge når 20.000 kvadratmeter kontor, minus eventuelt et hotell, skal planlegges og etterhvert bygges.

– De unge i dag er langt mer mobile og opptatt av levende miljøer med fleksible og tidseffektive løsninger, heller enn stasjonære kontorløsninger. Det skal være kult, fremtidsrettet, energioptimalt og, selvsagt, med det aller siste innen teknologi. Vestre torg skal bli kult og innovativt. Det skal representere en dynamisk måte å bo, jobbe og leve på. Samtidig skal det passe inn i byens nåværende identitet.

– Signalene fra de hotellaktørene som vi er i dialog med, er at bygging av et nytt hotell i Hønefoss er langt mer aktuelt nå som Ringeriksbanen og E16 kommer, og at et nytt sentrumshotell i fremtidens Hønefoss må ligge nært trafikknutepunktet – og det er jo togstasjonen. Det vil da være snakk om et hotell på mellom 200-400 værelser, som gjerne kan bygges i to byggetrinn etter hvert som markedet utvikler seg. Jeg vil samtidig få understreke at jeg er en stor fan av våre lokale hoteller og mener bestemt at et nytt
sentrumshotell utelukkende vil bli et positivt supplement.

Blir trigget av å jobbe kreativt.

Planen er at Tronrud Holding selv skal sitte i førersetet gjennom hele prosjektet. Men med fire ansatte i selskapet, vil det åpenbart være behov for å knytte til seg solide partnere på flere områder – deriblant boligbygging, siden de selv primært har bakgrunn
fra næringsbygg.

Målet er selvsagt å holde prosjektet mest mulig lokalt. Med den størrelsesorden det her er snakk om, vil det imidlertid også bli nødvendig å gå ut og innhente anbud fra de store aktørene.

Hva er din personlige motivasjon bak et så omfattende prosjekt? – Som gründer blir jeg trigget av å jobbe kreativt. Selve drivkraften er den evinnelige gleden av å få være med og skape noe, og da spesielt når man får muligheten til å gjøre det lokalt. Det er fantastisk å kunne bidra med noe som vil bli et løft for en by og en region som på flere områder er i en rivende utvikling.

Jeg gjør jo ikke dette utelukkende for å tjene penger. Faktisk er jeg mer opptatt av at det skal bli bra, skikkelig kult og noe vi alle kan være stolte av, enn selve profitten. Men en viss balanse må det jo selvsagt være.

Sett og grepet muligheter

I svært ung alder etablerte Nils Kjetil Tronrud sitt selskap Tronrud Holding AS. Mye har skjedd siden oppstarten i 1993. Den unge gründeren har vært flink og både sett og grepet muligheter. Selv mener han bestemt at han også har vært heldig på veien, og samtidig knyttet til seg kompetanse gjennom sine ansatte og forretningsforbindelser.

25 års-jubileet markeres blant annet med navnendring og en helt ny profil på selskapet. Dette er en prosess som har pågått i snart to år, i kreativt samarbeide med Catch media.
Det nye navnet er XPND, som indikerer at en ny kurs nå er staket ut. Flere prosjekter er på blokka, men selve spydspissen fremover vil selvsagt være storsatsingen Vestre torg.


– For å sitere ett av min mors favorittuttrykk: Det er ikkje berre ei ku som er laus…

Magasinet Ringerike

Magasinet Ringerike

Utgave #2 2019 er nå tilgjengelig!

Last ned Se eldre utgaver i arkivet

Hold deg oppdatert

Få ukentlige oppdateringer om hva som skjer i Ringeriksregionen, blogginnlegg med mer rett i din inboks.Meld på nyhetsbrev