I dag har skolen kun plass til klassetrinnene første til fjerde – med omtrent 200 elever.
Og den samme datoen omgjøres Jevnaker skole til ren ungdomsskole.

Det vil gi kontinuitet og et mer helhetlig skoleløp. Men det er elever og ansatte ved Bergerbakken som vil oppleve de største forandringene i skolemiljøet.

Innovasjonsprosjekt

For snart et år siden var utviklingen av skolen et av flere innovasjonsprosjekter i kommunen. Og hvem var det naturlig å spørre om råd? Jo, de som skal ta den i bruk. Elevrådene ble involvert. Ansatte og foreldre. Rådmann i Jevnaker, May-Britt Nordli, forteller om en spennende og morsom prosess, som inkluderte skolebygging med legoklosser og barn som jublet over å bli spurt til råds.

For hvordan skal egentlig en skole se ut?

– Responsen vi fikk var svært positiv, i tillegg til at vi fikk mange ønsker og råd for hvordan vi kunne legge til rette for en best mulig skolehverdag. Det er viktig og nyttig å lytte, og det ser vi resultater av nå, forteller hun og peker på skissene over den nye skolen.             – Vi ønsker å samle trinnene og strukturere skolen etter filosofien «flerbruk, fellesskap og fleksibilitet». Nye Bergerbakken skole oppfyller disse kriteriene.

Prosjektet vil få oppstart etter sommeren i år. Så hva møter egentlig elevene første skoledag i 2019? En ny fløy skal huse 1.–4. trinn, som får nærhet til grupperom, allrom, og felles garderober. Her vil de også finne et nytt rom for mat- og helsefaget samt et arbeidsrom for ansatte.

 

Skape bedre resultater

Administrasjonsfløyen vil bli utvidet for å gi plass til flere ansatte. I tillegg vil eksisterende fløyer bli pusset opp med hjemmebaser for trinnene, som i nybygget. Det vil også gi plass til et nytt rom for undervisning i kunst og håndverk. En ny gymsal vil også se dagens lys. Endelig vil utearealene også få et ansiktsløft. Prislappen er på 124 millioner kroner.

– Det har aldri vært tvil om at vi skulle gjøre dette, men heller hvor mye det skulle koste. Løsningen vi ser foran oss i dag, er enstemmig vedtatt i kommunestyret, slår rådmannen fast. – Begrunnelsen for å bygge ut og endre strukturen er pedagogisk. Det har kommunestyret vært veldig opptatt av.

Vi legger ikke skjul på at vi har hatt for dårlige resultater i Jevnaker-skolene, og mener
at ved å rendyrke en ungdomsskole og bygge ut Bergerbakken skole, kan bidra til å skape bedre resultater.

Ny skolehverdag

For halvannet år siden flyttet Berthe Cecilie Bjørnstad tilbake til Jevnaker, etter mange år i Osloskolen, og startet i jobben som kommunalsjef for Oppvekst og læring. I løpet av sine 18 måneder i sjefsstolen har hun jobbet systematisk med å styrke Jevnakerskolene.

En av Bjørnstads oppgaver er å sy sammen gode team, heve kompetansen blant ansatte og skape gode skolemiljøer. Hun vil være tidlig ute med å forberede de ansatte på en ny skolehverdag: – Vi har startet med å forberede overgangen.

Begrunnelsen for å bygge ut og endre strukturen er pedagogisk. Ved å rendyrke en ungdomsskole og bygge ut Bergerbakken skole, kan bidra til å skape bedre resultater. Rådmann i Jevnaker, May-Britt Nordli og Berthe Cecilie Bjørnstad jobber systematisk med å styrke Jevnaker-skolene.

Allerede fra august 2017 blir Bergerbakken skole for 1.–7. klasse under administrasjon
av rektor Roy Korslien, selv om 5.–7 trinn vil ha lokasjon på Jevnaker skole frem til ny skole er klar. Samtidig blir Jevnaker skole en ren ungdomsskole. Det er to kulturer som møtes, da må vi finne gode måter å samarbeide på foruten å få på plass det rent
administrative og praktiske.

Rigger for vekst

I 2016 opplevde Jevnaker kommune befolkningsvekst på en prosent.
Tallet er høyere enn hva Ringerike og Hole noterte samme år. Det forteller at Jevnaker er en attraktiv kommune, med mange fortrinn, selv uten å regne med boligprisene, som fortsatt er litt lavere enn Ringerike.

– Jevnaker er en tettbygd kommune, med nærhet til alt og gangavstand
til det meste; skoler, barnehager, fritidstilbud og handel.
Når vi styrker skolene, er det også en måte å rigge for vekst. Dagens elevtall er 170 på Bergerbakken skole (totalt 890 elever i Jevnaker kommune), mens det fra skolestart 2017 vil være ca. 270 elever. I tillegg har vi Toso skole, som også er en rendyrket barneskole,
samt Jevnaker ungdomsskole.

Det betyr at det er plass til veldig mange nye barnefamilier i årene som kommer, avslutter rådmannen med et smil. 

Rådmann i Jevnaker, May-Britt Nordli og Berthe Cecilie Bjørnstad jobber systematisk med å styrke Jevnaker-skolene.

 

 

Magasinet Ringerike

Magasinet Ringerike

Utgave #2 2019 er nå tilgjengelig!

Last ned Se eldre utgaver i arkivet

Hold deg oppdatert

Få ukentlige oppdateringer om hva som skjer i Ringeriksregionen, blogginnlegg med mer rett i din inboks.Meld på nyhetsbrev