Steinerskolen og Almgrenda barnehage er to atskilte avdelinger. Pedagogikken er tuftet på Rudolf Steiners antroposofi om likeverd, toleranse og respekt for forskjellighet. De holder til i det som tidligere var Alm gård i Åsbygda, 20 minutter med buss fra Hønefoss og 5 minutter fra Jevnaker.

 

Torvald Ruud Muller går i Almgrenda barnehage.Torvald Ruud Muller går i Almgrenda barnehage.

 

Økologisk friluftsliv

– Bli med oss til bekken, roper småjentene. De må ha gummistøvler på for ikke å bli våte. I bekken har de mange naturvitenskapelige eksperimenter på gang. De har lekeapparater også.

– Dette kaller vi kræsjestokken. Det hender vi faller og slår oss, men det gjør ingenting, sier Amund Finnvolden, Vebjørn Bakken, Martein Udo de Haes og Vetle Bratsberg. De viser hvordan de samarbeider for å få den artige stå-husken til å svinge.

 

Kræsjestokken. Det kaller Amund Finnvolden, Vebjørn Bakken, Martein Udo de Haes og Vetle Bratsberg dette artige lekeapparatet. Kræsjestokken. Det kaller Amund Finnvolden, Vebjørn Bakken, Martein Udo de Haes og Vetle Bratsberg dette artige lekeapparatet.

 

Akkurat denne uken var de fleste på ungdomstrinnet på ”økologisk friluftslivstur”. – Det er en tradisjon. To år er vi i Nordmarka, og ett år er vi på langtur og sykler langs Rallarvegen, forteller lærer Anne Berit Fikerud. Steinerskolen får støtte til prosjektet gjennom Den naturlige skolesekken, som er en miljøsatsing i regi av Kunnskapsdepartementet og Miljøverndepartementet.

Fordypningspedagogikk

– Steinerskolen har i vinter 66 elever fra 1. – 10.klasse,opplyser daglig leder Wenche Kaumer. De har eleverfra Lunner, Jevnaker, Ringerike og Hole, og ønsker seg mange flere. Anne Berit Fikerud anslår at skolen har plass til over 100.

– Men til tider er det ventelister på enkelte grupper, forklarer Fikerud.

Steinerskolen er en såkalt ”fådelt skole”. Det betyr at et par årskull kan dele klasserom. Det at det er så få elever, gjør at hver enkelt elev er lettere å se.– En del foreldre bekymrer seg kanskje for at barna deres ikke lærer nok her. Men når de går ut etter ti år i grunnskolen, er disse elevene sidestilt i kunnskap med elever fra offentlig skole, understreker Fikerud. Hun presiserer at fagplanene er de samme, men at metodikken og den pedagogiske oppbygningen av undervisningen er annerledes enn i offentlig skole.

– Det store skillet er i fordypningspedagogikken. Vi bygger opp fagkretsene på en annen måte, ved at elevene jobber i klassegrupper med fagene blokkvis, med to – fire ukers varighet på hvert fag. Vi synes også at barna skal være modne nok før de møter ulike fag. En del emner, slik som brøk, venter vi lenger med her enn i offentlig skole, forklarer hun.

Fikerud mener at fordypningsmetoden er steinerpedagogikkens store styrken, ved at elevene slipper å få faget oppstykket. – De kommer inn i en læringsstrøm der de får ro til å jobbe med faget, sier hun.

Respekt for hele mennesket

– Ingen elever får undervisning i Steiners filosofi, og vet nok knapt hvem han var. Vi underviser ikke i livssyn. Dette er en ikke-religiøs friskole, for Steiners pedagogikk var ikke knyttet til en bestemt trosretning, presiserer Fikerud. Pedagogikken er imidlertid inspirert av Steiners filosofi. Sentralt står toleranse for individet og for det hvert menneske har av evner og anlegg.

 

Feirer Jørgen Moe: Elida Frydenlund Sveberg, Elisa Bunes Asak og Marie Sophie Glockner har vært med på prosjektoppgaven I brønnen og i tjernet etter Jørgen Moes bok.Feirer Jørgen Moe: Elida Frydenlund Sveberg, Elisa Bunes Asak og Marie Sophie Glockner har vært med på prosjektoppgaven I brønnen og i tjernet etter Jørgen Moes bok.

 

– Vi ønsker at hvert menneske skal få mulighet til å utvikle seg så godt som mulig som det har evner til, sier hun. Wenche Kaumer utdyper at undervisningen er rettet inn mot hele mennesket; det akademiske, tenkningen og det å bruke hodet. Men også kroppen. De har stor tro på læring gjennom at barna bruker sine kunstneriske sider.

Lærer gjennom kreativitet

Derfor gjennomsyrer kunst, håndverk, musikk, sang,rytme, bevegelse og kreativitet de fleste fag de første årene i grunnskolen. – Alle elever får anledning til å møte et instrument, slik som pentaton- og diatonfløyte, samt strengeinstrument som fiolin og gitar. Men vi har ikke individuell instrumentundervisning. Det får elevene gjennom kulturskolen,sier Fikerud.

I ungdomsskolen kommer fagene sterkere inn. Det kunstneriske blir derfor mest prosjektarbeid.

– 7. – 10.klasse jobber nå med å sette opp et stort drama som blir vist for foreldre og venner på Åsbygda skole, sier Anne Berit Fikerud. Den største oppsetningen Steinerskolen har hatt, var feiringen av 20-årsjubileet med stor Peer Gynt-forestilling i Ringerike kultursenter.

Godt fagmiljø

Wenche Kaumer og Anne Berit Fikerud er ikke enige med Kristin Halvorsen i at fagmiljøet ved små privatskoler er for dårlig.

– Vi har et godt fagmiljø, fordi vår undervisning spenner fra 1. – 10. klasse. Vi bruker mye ressurser på etterutdanning, noe det er stor velvilje til i kollegiet, sier Kaumer. Fikerud opplyser at alle de rundt 30 steinerskolene i Norge møtes årlig til faglige samlinger, slik som Oslo-kursene, der lærere fra hele Norden er samlet til et par ukers kurs.

 

Lærer Anne Berit Fikerud og daglig leder Wenche Kaumer viser stolt fram Steinerskolen.Lærer Anne Berit Fikerud og daglig leder Wenche Kaumer viser stolt fram Steinerskolen.

 

– Etter 23 års drift, viser resultater at de fleste av elevene fra Steinerskolen kommer inn på førstevalget sitt på videregående. De fleste gjennomfører. Det er bare noen få elever som dropper ut, konkluderer hun fornøyd.

 

Ringerike Steinerskole

  • 66 elever
  • Ligger i Åsbygda, mellom Jevnaker og Hønefoss
  • 1.-10.trinn

Ringerike Steinerskole

Magasinet Ringerike

Magasinet Ringerike

Utgave #2 2019 er nå tilgjengelig!

Last ned Se eldre utgaver i arkivet

Hold deg oppdatert

Få ukentlige oppdateringer om hva som skjer i Ringeriksregionen, blogginnlegg med mer rett i din inboks.Meld på nyhetsbrev