I 2006 sto første byggetrinn med barnehage og småskole fra 1. – 4. klasse ferdig, og Sundvollen fikk endelig skole for de aller minste, tilgjengelig i nærområdet.

Sundvollen oppvekstsenter

– Men utbyggingen av boligfelt og stor befolkningsvekst i området har gått fortere enn man trodde, sier daglig leder av Oppvekstsenteret, Harald Helleseter. På en vanlig skole ville han blitt kalt rektor. 

– Dette er jo ikke en helt vanlig skole da, sier Helleseter med et smil, og fortsetter å fortelle om hvordan andre trinn i utbyggingen snart var i gang. I 2009 kunne Oppvekstsenteret ta i mot 5. – 7. klasse også. Tredje trinn ble bestemt da man så behovet for flere spesialrom, og særlig et egnet sted for gymtimer. Kleivhallen sto dermed ferdig i 2010, og er også til benyttelse for bygdas arrangementer. Blant annet har håndballgruppa IL Holeværingen fast tilholdssted her. 

Sundvollen oppvekstsenter

– Hvert klasseområde består av et romslig rom med tilhørende store grupperom, og hver klasse har omtrent 100 m2 til rådighet, forteller Helleseter. – Vi kan skryte av flotte spesialrom også, skolekjøkken, kunst og håndverkssal, IKT/datarom, og ikke minst en flott og praktisk aula som vi ofte bruker som musikkrom i hverdagen. Han tror ikke noen andre skoler kan tilby det samme på lik linje som dem.


Inne og ute

Utendørs er det grusbane, ballbinge og solide lekeområder. På dugnad lages det nå også en terrengsykkelbane i skogen ved skolen, og alle håper den vil være klar i løpet av høsten. Om vinteren er det selvsagt skøytebane og skiløyper rett utenfor døren, og med naturlig skrånende terreng, myldrer det av akebakker.

Sundvollen oppvekstsenter

– Vi ønsker å ha et komplett tilbud til alle, både i gymtimene og i friminuttene, sier Helleseter.

På tvers av alder

På Sundvollen oppvekstsenter ønsker man at overgangen fra barnehage til skole skal være så trygg som mulig. De som går i barnehagen er allerede godt sosialisert den dagen de begynner på skolen, og alle kjenner hverandre. 

– I tillegg har vi enkeltprosjekter hvor barna er sammen på tvers av alder, da hender det de store gutta i syvende klasse sitter og leker med barnehageungene i sandkassen – legitimt, sier han med et smil.

Sundvollen oppvekstsenter


Sentralt

Da senteret ble bygget, ble det påkostet i form av arealnormer og kvalitet på materialer, og det bærer det preg av. I dag er det 151 elever i skolen og de har 47 barnehagebarn, og det blir stadig flere. Mange ser potensialet i å ha en barnehage/barneskole som er nært knyttet opp til bygda, og samtidig så ny og flott. De fleste barna er lokale og bor i mellom strekningen Sollihøgda – Kroksund, men mange har også søkt seg hit.


Det er en fordel å bo på Sundvollen, spesielt for barnefamiliene, hvor en eller begge foreldrene pendler til Oslo. På samme tid som det er svært sentralt, er det også ro og fred til å vokse opp. – Geografisk sett er dette sentralt til det meste, med nærhet til naturen i marka, fjordene og urbant byliv, sier Helleseter fornøyd.

Sundvollen oppvekstsenter

  • Barnehage med 43 barn
  • Barneskole 1.-7.trinn med 151 elever
  • Adresse: Dronningveien 19, Krokkleiva

Sundvollen oppvekstsenter

Magasinet Ringerike

Magasinet Ringerike

Utgave #2 2019 er nå tilgjengelig!

Last ned Se eldre utgaver i arkivet

Hold deg oppdatert

Få ukentlige oppdateringer om hva som skjer i Ringeriksregionen, blogginnlegg med mer rett i din inboks.Meld på nyhetsbrev