En artikkel i Dagens Næringsliv hadde en oversikt over pendlerkommuner og byer som folk flytter til fra Oslo, for å få bedre plass til familien og bedre livskvalitet. Artikkelen handler om boligprisutviklingen i disse kommunene. Det er ingen av byene på listen som slår Ringerike i pendleravstand når vi får Ringeriksbanen.

Satser på utdanning og kunnskap

Ordene tilhører rådmann Tore Isaksen. Han er tydelig på hva som må være en del av en bærekraftig befolkningsvekst, når strategien er å bli 40 000 innbyggere i løpet av det neste tiåret. Det er å satse på utdanning og kunnskap, og å gi et kompetanseløft. Vi vil bedre levekårene og kompetansen for innbyggerne som bor her, og vi vil ha flere til å flytte hit. For å få til det, må vi investere i skoletilbudet. Ringerike er et kult sted å bo!

Vi har flott natur, et rikt kulturtilbud, et bysenter som skriker etter utvikling og ikke minst politikere med utviklingsvilje. Med vei og bane som kommer vil dette bli en naturlig del av Osloregionen Rådmannen er tydelig entusiastisk og har helt klart tatt Ringerike til sitt hjerte, med sin Farsundsdialekt er han selv et godt eksempel på en Ringeriksentusiast.

Benterud skole

Rådmann Tore Isaksen og kommunalsjef, skole, Magnar Ågotnes på tomta til en ny, topp moderne skole for 350 elever på Benterud. Skolen med flerbrukshall skal stå ferdig i januar 2019.

Topp moderne skole

Helt konkret betyr dette å bygge en ny skole på Benterud, samt å bygge ut Ullerål skole, og oppgradere Hov ungdomsskole. Sokna skole er allerede blitt utbedret. 

– Den nye skolen på Benterud får ca 350 elever ved oppstart, men den har kapasitet på 550. Det blir en topp moderne skole som legger til rette for gode og varierte undervisningsmåter, med bruk av naturlige materialer som tre, og miljømessig drift og oppvarming, blant annet forklarer Magnar Ågotnes, som er kommunalsjef skole, i kommunen.

– Det er kommet inn noen kommentarer om at logistikken kan bli litt belastet fordi skolen ligger innerst på en elvetunge?
– Hvis man forestiller seg at alle barna skal kjøres til og fra skolen, ja, så blir det helt klart trengsel, forklarer kommunalsjefen, men tanken om sentrale skoler er jo at de fleste skal kunne gå til skolene.

Skal stå ferdig 1.januar 2019

Det ble utlyst en anbudskonkurranse, og fem firmaer leverte forslag til hvordan den nye skolen skulle bygges, og se ut. Vinneren ble Arkitektkontoret Vis-a-Vis som står bak flere skoleprosjekter over hele landet. Entreprenøren ble selskapet Hent. Budsjettet er på 350 millioner og tomten det skal bygges på er på 23 mål.

Vinneren ble Arkitektkontoret Vis-a-Vis som står bak flere skoleprosjekter over hele landet. Entreprenøren ble selskapet Hent. Budsjettet er på 350 millioner og tomten det skal bygges på er 23 mål stor.

Den nye skolen vil få tre klasser på hvert trinn, en flerbrukshall på størrelse med en håndballbane, og det blir en avdeling for barn med spesielle behov også. Det er tatt hensyn til eksisterende natur, og lagt til elementer som komplimenterer den idylliske beliggenheten ved elven. Skolen skal stå ferdig 1. januar 2019.

Ullerål skole skal pusses opp når den nye skolen på Benterud er ferdig. Det skal opprettes en midlertidig løsning mens dette arbeidet pågår. Siden kommunen allerede eier tomten er budsjettet her på 300 millioner kroner. 

Benterud skole

Den nye skolen skal bygges i miljøvennlige materialer, og tilpasses omgivelsene.
Benterud skole
Det skapes rom for læring.
Benterud skole
Arkitektkontoret Vis-a-Vis har tegnet skoler over hele landet.

– Kommunen er nå mer robust for å kunne håndtere etterslepet av nedslitte skoler, og forsømt bygningsmasse. Politikerne har tatt grep og satt kommunen i stand til å håndtere dette gjennom det vedtatte investeringsprogrammet som skal sikre et moderne og fremtidsrettet skoletilbud. Det vil vi få nå med to byskoler. Og vi bygger flere skoler ettersom byen vokser. Vi bygger skoler for et samfunn vi ikke kjenner helt enda, det er veldig spennende, forklarer kommunalsjef Ågotnes.

Hvor den nye tredje skolen vil komme er ikke avklart enda, og er avhengig av hvor befolkningsveksten blir størst, men rådmannen er tydelig på at strategien er å fortette de sentrale byområdene og fokusere på byutvikling.

Fokus på å tilrettelegge arealer

Med nye skoler og flere innbyggere regner kommunen også med økt vekst i sysselsettingen, og flere arbeidsplasser. For Ringerike kommune ønsker ikke primært å være en pendlerkommune, til tross for at den vil slå de andre større pendler-kommunene ned i støvlene når vei og bane er bygget.

– For å nå målet om å gjøre kommunen mer attraktiv er det satt i gang flere prosjekter.  Det er stort fokus på å tilrettelegge arealene på den mest hensiktsmessige måten og på å utvikle næringslivet, avslutter Isaksen.

Magasinet Ringerike

Magasinet Ringerike

Utgave #2 2019 er nå tilgjengelig!

Last ned Se eldre utgaver i arkivet

Hold deg oppdatert

Få ukentlige oppdateringer om hva som skjer i Ringeriksregionen, blogginnlegg med mer rett i din inboks.Meld på nyhetsbrev