På båten tar Jørgen Watne Frydnes, daglig leder på Utøya og skipper Jon Olsen varmt imot meg. Båtturen er kort, men samtidig lang nok til at du legger noe bak deg og går inn mot noe nytt. Fra vi går i land på Utøya og ser opp mot det hvite Hovedhuset, er Jørgen godt i gang med å fortelle øyas historie.

Jørgen Watne Frydnes, Utøya

Jørgen Watne Frydnes har ledet prosessen og arbeidet med å gjenreise Utøya etter terrorangrepet i 2011. I dag jobber han som daglig leder på Utøya.

Jørgen ble ansatt august 2011 og har siden det jobbet med gjenoppbyggelsen av Utøya. Jørgen er en fantastisk formidler og du rives med av hans inngående kunnskap om øya. Utøya har en lang og innholdsrik historie, men de fleste av oss forbinder den nok med AUF sine sommerleirer. Og så vil for alltid 22. juli 2011 stå der som den mørkeste dagen i øyas historie, da sommerleiren ble angrepet av en høyreekstrem terrorist og 69 personer ble drept.

Hovedhuset Utøya

Når du går i land på Utøya ser du rett opp på det som er kjent som det hvite Hovedhuset. Dette var opprinnelig bygd som et feriehus, etter at kjøpmann Gunerius Pettersen og et par av hans forretningspartnere kjøpte øya i 1867.

Ønsket ikke å la terroren vinne

AUF tok tidlig en beslutning om at de ville gjenreise øya. De kunne valgt å forlate øya, rive ned alle spor etter det som hendte og la øya kun bli et minnested. Men de ønsket ikke å la terroren vinne ved å ta i fra dem dette stedet for ungdommelig engasjement og demokratiarbeid.

I likhet med andre  terrorrammede samfunn har vi måtte lete etter en ny balanse for Utøya. En balanse som ivaretar behovet både for å minnes og for nytt liv.

Det har vært en lang og krevende prosess hvor de har lyttet, lært og korrigert kursen underveis. Og det er akkurat denne gjenreisingen mitt besøk i dag skal handle om. Hva Utøya har blitt til i dag og hvordan det kan være med å gjøre en forskjell videre. Balansen mellom det å minnes og det å gå videre. Det er følelsesladd å gå rundt på øya, bli vist de ulike stedene og fortalt hva som skjedde hvor. Noen ganger ufattelig.

Utøya

Et furutre ved teltplassen har blitt omgjort til et Verditre. Her kan de som ønsker det skrive ned hva som er viktig for dem på små lapper og henge opp.

Vi kommer til teltplassen. Den store grønne sletta som igjen fylles av fargerike telt med engasjert ungdom hver sommer. Der oppe, litt ovenfor denne plassen reiser det seg et vakkert bygg i tre med en sterk arkitektonisk symbolikk. På vei mot bygget går vi forbi
Verditreet. Et furutre hvor det henger masse små lapper der besøkende har skrevet ned hva som er viktig for dem. Her finner du lapper med alt fra «mamma og pappa» og «fred på jord» til «fotballaget». Viktige ord for den som skrev.

Utøya

Utøya

Sterk arkitektonisk symbolikk

Bygget som har fått navnet Hegnhuset omkranses av 495 søyler, én søyle for hver av de overlevende. De står der og hegner om 69 kraftigere søyler – som strekker seg mot himmelen. Disse bærer taket, og det uforandrete kafébygget ligger midt i huset. Det står akkurat slik det gjorde den grufulle dagen. 

Hegnhuset Utøya

Hegnhuset er tegnet av arkitektene Erlend Blakstad Haffner og Atle Aas. I 2016 kalte The Guardian bygget et «sjeldent eksempel på et minnested over et terrorangrep, fritt for sentimentalt sludder eller sensasjonalisme». Det beskrives som et enkelt og kraftfullt minnesmerke. Et godt eksempel på at arkitektur kan skape forsoning. (Foto: Are Carlsen)

Terroren på Utøya etterlot få fysiske spor. Naturen leger sine egne sår. Men i kafébygget, der 13 ungdommer ble drept og mange flere fysisk og psykisk merket for livet, finner vi de fysiske sporene i sin mest synlige form. Disse sporene bærer på minner og de bærer på historier. Disse rommene er derfor bevarte som de var. Bevart for de berørte familiene, for AUF-ere og for det norske folk. Disse sporene tas vare på for nye generasjoner unge mennesker – som selv skal ta ansvar for å hegne om demokratiet.

De bevarte delene av kafébygget og den åpne, lyse og engasjerende formidlingsareaen i Hegnhuset skaper en balanse. Utøya er et viktig symbol på at demokrati må skapes og forsvares hver dag. (Foto: Espen Grønli)

Vi går inn og der inne med naturen tett på, søylene rundt og kafebygget midt i, er det laget et læringssenter, et demokrativerksted. De bevarte delene av kafébygget og den åpne, lyse og engasjerende formidlingsareaen i underetasjen skaper en arealmessig
helhet og balanse. En balanse som i ett og samme bygg ivaretar behovene både for å minnes det som skjedde her, og behovet for nytt liv og ny aktivitet.

Utøya

Inne i bygget fortelles historien om 22.juli gjennom en åtte meter lang tidslinje, med SMS-ene som ble sendt fra Utøya. Denne måten å fortelle historien på har fått mye oppmerksomhet og anerkjennelse av verdens fremste minnestedspesialister. Foto: Espen Grønli.

Ett av ti viktigste bygg i verden

En arena hvor ungdommer og andre besøkende møtes for å jobbe med de store temaene. En skulle kanskje tro at slike omgivelser ville gjøre deg handlingslammet, men her kommer kraften og engasjementet fram. Vi hegner om minner, vi lærer av det som
har skjedd og går videre for å bekjempe hat, terror og urett med enda større engasjement.

Utøya

I forlengelse av de bevarte delene og vendt mot teltplassen er det åpnet opp et nytt rom for læring. Et rom hvor unge mennesker gjennom aktiviteter og kunnskap skal få innblikk i demokrati, ytringsfrihet og toleranse. Foto: Werner Andersson.

Her kommer skoleklasser på dagsbesøk, de kommer på tvers av skoler og fra hele landet på tre dagers samlinger. Lærer om radikalisering og demokrati. Hegnhuset har blitt et viktig sted, og det har også verden sett. I 2016 ble bygget av The Guardian rangert som
ett av de ti viktigste byggene i verden. I et slikt bygg våger vi å tenke de krevende tankene. Minner gir grobunn for nytt liv.

Nytt konferansesenter

Fra Hegnhuset kommer vi opp til en stor åpen plass hvor det er reist et eget konferansesenter. Igjen har arkitekturen vært med å danne noe helt spesielt. Naturlige materialer og fargevalg som glir inn i landskapet, som lar den vakre naturen rundt komme inn i bygget gjennom store vindusflater. Her er det høyt under taket, luftig og
åpent. Her kan en puste ut, finne roen og balansen etter krevende tanker og engasjert arbeid i Hegnhuset. Sitte og la tankene fly mens en ser utover fjorden – i godvær helt bort til toppene av Norefjell.

Utøya

Det nye kurs- og konferansesenteret oppfyller de funksjonene som det gamle kafébygget hadde. Foto: Lars Petter Pettersen

Konferansesenteret har flotte og moderne møtelokaler til alt fra små grupper til forsamlinger på opptil 250 personer.

Vi må bruke denne øya til å lære, tørre, ta de viktige diskusjonene, reflektere, tenke større tanker enn det vi gjør på et vanlig møterom på hvilket som helst hotell.

Overnattingsmuligheter for 90 og god hjemmelaget mat. Utøya har også et nært og godt samarbeid med Sundvolden hotell slik at du kan velge å bo på Sundvolden og ha hele eller deler av møtene/konferansen på Utøya. Dette tilpasses ønskene til kundene.

Utøya

Utøya

Her er det konferansesal med plass til 250 personer, spisesal, bibliotek og seminarrom.
Bygget er luftig, høyt under taket og åpent. Foto: Lars Petter Pettersen
Utøya
Konferansesenteret er  omkranset av vakker natur som kan tas inn gjennom store vindusflater. Alt lagt til rette for debatt, engasjement og refleksjon. Foto: Lars Petter Pettersen

Arbeidsmiljølåven - et sted for refleksjon og læring

Låven på øya som artig nok kalles Arbeidsmilølåven er også bygd om til et sted for refleksjon og læring. AUF har søkt kunnskap om hvordan de skulle håndtere en slik gjenoppbygging. De har hatt et tett samarbeid med de som var med på gjenoppbyggingen etter 9/11 i USA. Det har vært mange samtaler med overlevende, etterlatte og andre berørte. Sammen har de jobbet seg gjennom dette. 

Utøya

Bokstavelig talt jobbe seg gjennom det gjorde de i forbindelse med etableringen av minnesmerket på øya. På den ene siden av øya fant de en lysning mot fjorden. Den ble ryddet, det ble lagt heller og bygd opp rundt denne lysningen. Her var mange av de berørte med på dugnaden og det gjorde godt. Her henger nå den vakre stålringen
med alle navnene på, et felles sted bygd opp i fellesskap. Et rolig og verdig sted for å minnes.

Utøya

I en lysning på øya ble det i 2015 etablert et minnested som består av en stålring med navnene til de drepte stanset ut i metallet. På denne opphøyningen nord på øya med utsikt over Tyrifjorden, faller lyset så vakkert gjennom alle navnene. Og ingen navn kommer først eller sist. Minnestedet har blitt et verdig, rolig og varig sted for tilhørighet og ettertanke. Foto: Lars Petter Pettersen.

Vekker engasjement

Jeg kjenner at etter en dag her ute, sammen med Jørgen som viste rundt og fortalte og med tid til å gå alene for meg selv i etterkant, så gjør det noe med deg. Jeg kjente på tristhet, følelsen av at dette klarer jeg ikke å ta helt innover meg men etter hvert kjenner jeg at de følelsene får sin motvekt. 

Jeg kjenner på et behov for å gjøre noe, kjenner på en kraft og følelsen av at dette gjør meg sterkere blir tydelig. Jeg har blitt tilført noe som ikke kan ignoreres. De minnene som er i disse byggene og naturen på denne øya vekker et engasjement. Engasjement til å jobbe for det jeg tror på og det jeg kjenner er viktig. Bidra til at flere kommer ut hit. Vi må bruke denne øya til å lære, tørre, ta de viktige diskusjonene, reflektere, tenke større tanker enn det vi gjør på et vanlig møterom på hvilket som helst hotell. Disse omgivelsene setter deg i en tilstand som gjør det umulig å ikke engasjere seg.

Tusen takk til de som turte, de som trodde og de som gav. Alle de små og store gavene som gjorde det mulig å minnes, lære og engasjere på nytt.

Mer informasjon

  • Et sted for debatt, engasjement og refleksjon.
  • Moderne fasiliteter for kurs og konferanser.
  • Konferansesal med plass til 250 personer.
  • Kan tilby overnatting til 90 personer.
  • Samarbeider med Sundvolden hotell.
  • www.utoya.no

Magasinet Ringerike

Magasinet Ringerike

Utgave #2 2019 er nå tilgjengelig!

Last ned Se eldre utgaver i arkivet

Hold deg oppdatert

Få ukentlige oppdateringer om hva som skjer i Ringeriksregionen, blogginnlegg med mer rett i din inboks.Meld på nyhetsbrev