Slik finner du frem

Innkjøring ved Sundvollen mot Åsa. Setervei/sti fra "Elvikbråtan" (Buss-stopp). 
Kløft opp mot Gyrihaugen (683 moh) øst for Steinsfjorden. Fra fjorden mot fjellet går Mørkgonga i et mørkt gjel med loddrette vegger. Sommerstid kan man ta seg fram gjennom kløften ved hjelp av en stålwire. På toppen er utsynet imponerende. Sti går videre opp mot Gyrihaugen, hvor du kan skue utover halve "Kongeriket".

Turen anbefales om sommeren - på andre årstider kan Mørkgonga være vanskelig å forsere. 

Mørkgonga

På toppen av Mørkgonga er utsynet imponerende.

Mørkgonga

Mørkgonga er en markert sprekk i lavaplata som dekker Krokskogen og ligger øverst i bratthenget mellom Gyrihaugen og Steinsfjorden i Åsa. 

Mørkgonga ble dannet ved at smeltemasse fra dypet størknet i overflaten. Denne bergarten er siden erodert bort fordi den var mindre motstandsdyktig enn fjellet rundt.

Her finner du en velutviklet edelløvskog og interessant klippevegetasjon, sjeldne og plantegeografisk interessante arter og et betydelig innslag av barlind.

Mørkgonga naturreservat ble fredet 7. desember 2001 og dekker et areal på ca. 1539 dekar.  Reservatet er delt mellom Hole og Ringerike, men den største delen av reservatet ligger i Ringerike kommune.

Mørkgonga

Sommerstid kan man ta seg fram gjennom kløften ved hjelp av en stålwire.

Det går flere merkede stier i eller inntil verneområdet. En blåmerket sti går langs hele østsiden av reservatet fra Migartjern i Ringerike til Retthella i Hole kommune.  

Gyrihaugen

Gyrihaugen er en av de høyeste toppene på Krokskogen (682 moh.) og er antagelig det beste utsiktspunktet i Ringerike. Les mer om Gyrihaugen på Skiforeningens markadatabase her.

 

Magasinet Ringerike

Magasinet Ringerike

Utgave #2 2019 er nå tilgjengelig!

Last ned Se eldre utgaver i arkivet

Hold deg oppdatert

Få ukentlige oppdateringer om hva som skjer i Ringeriksregionen, blogginnlegg med mer rett i din inboks.Meld på nyhetsbrev