Næringsparker & industriområder

Rom til å vokse

Ringeriksregionen har et bredt utvalg av næringsparker og industriområder som passer til ethvert formål. Med blant annet en av landets mest spennende teknologiparker, mye plass og nærhet til alle de viktigste knutepunktene på Østlandet er Ringeriksregionen det naturlige stedet å etablere og drive næring. Sammen med riktige priser gjør dette Ringerike svært konkurransedyktig.

Oversikt over næringsparker & industriområder

Ledige lokaler og tomter

En region i full blomst

Ringeriksregionen har en arealberedskap for vekst som er en av de mest omfattende i landet. Med ressurssterke utviklere og ambisiøse eiere, finner du en rekke muligheter i eksisterende eiendomsmasser så vel som ledige tomter.

Oversikt over ledige lokaler og tomter 

Veiledning & bistand

Fokus på næringsutvikling

Ringeriksregionen har et omfattende og felleskapsorientert virkemiddelapparat som hjelper og bistår gründere, etablerere, bedrifter i omstilling og ved reallokering    

Hvor kan jeg få starthjelp?

Investorer & inkubatorer

Utvikling og vekst

Sterk regionalutvikling og gode utviklingsprosjekter krever at vi spiller sammen, og grunnmuren i samspillet er gjensidig tillit og engasjement. Privat og offentlig sektor står sammen og bak en rekke virkemiddel for økt næringsetablering og vekst på Ringerike.

Nettverk

Nye, unike samspill

De miljøer som preges av samarbeid og samhandling har ofte en romslighet i seg – en forståelse for forskjeller og annerledeshet. Under fanen «nye, unike samspill » har vi i Ringeriksregionen lenge jobbet med å tilrettelegge for utvikling og vekst gjennom å skape møteplasser og arenaer for ulike interessenter.

Magasinet Ringerike

Magasinet Ringerike

Utgave #2 2019 er nå tilgjengelig!

Last ned Se eldre utgaver i arkivet

Hold deg oppdatert

Få ukentlige oppdateringer om hva som skjer i Ringeriksregionen, blogginnlegg med mer rett i din inboks.Meld på nyhetsbrev