Mange tilbud

Ringerike Etablerersenter (RES) har mange tilbud, men det viktigste er nok den veiledningen som skjer mellom etablerer og veileder, konstaterer daglig leder Svein Eystein Lindberg. Årlig gjennomføres det mellom 600 og 700 veiledningstimer.

Etablererkurs og faglige nettverksmøter

Vår og høst tilbys etablererkurs over 6 kvelder. Hvilke type etablerere deltar på disse kursene? – Her er alle bransjer representert, menn som kvinner og aldersspredningen er fra de helt unge til pensjonister. Den yngste jeg har hatt til veiledning er 14 år, forteller Lindberg. Deltakelsen på kursene er god og etablererne gir gode tilbakemeldinger på hva de lærer.

Tilbyr RES også andre kurs? – Vi kjører regelmessig temakurs over en kveld som er satt opp etter etablerernes behov. Vi har også faglige treffpunkt hvor vi belyser spesielle temaer.

Etablererkontor

I oppstartsfasen tilbyr vi gjerne kontorplass til etablerere. I dette tilbudet får du kontorplass, nettilgang, nettverk gjennom gode kollegaer, tilgang til møterom, kopimaskin/printer og spiserom. Alt til spesielt gunstige betingelser i oppstartsfasen.
 

Gründerkafé

Vi arrangerer også regelmessig en gründerkafé hvor vi har korte innlegg fra bank, forsikring og lignende og gjerne en god gründerhistorie.

 
Mentor

Et annet populært tilbud hos RES er mentoring. Kan du fortelle litt rundt hva dette går ut på? – Tilbud om mentoring gis av RES etter en vurdering av behov og nytte hos etablerer. Mentor vil coache og veilede etablerer på de områder etablererer har behov for hjelp og støtte, Møter avtales etter behov. Vi har i dag 20 mentorer tilknyttet RES. Alle har lang erfaring som næringslivsledere. Avtale inngås for ett år om gangen, men kan fornyes for inntil tre år, forteller Lindberg.

 

Ringerike Etablerersenter

Visjon: "Gjennom målrettet veiledning, oppfølging og kompetanseheving, bistå personer som planlegger start av ny nærigsvirksomhet i Ringeriksregionen".

Nettsider

Tilbyr:

Veiledning

Gratis veiledning til alle etablerere i regionen. Aktuelle veiledningsområder er forretningsidé, økonomi, markedsføring, finansiering og søknader til økonomisk støtte.

Etablererkurs

Kurstilbud over 13 kvelder à 3 timer vår og høst.

Faglige nettverksmøter

Mentor

Etablerere tilbys rådgivning og coaching av erfarne mentorer. Avtale tegnes for ett år om gangen.

Gründerkafé

Etablererkontor

En region i vekst - rigger for vekst

Magasinet Ringerike

Magasinet Ringerike

Utgave #2 2019 er nå tilgjengelig!

Last ned Se eldre utgaver i arkivet

Hold deg oppdatert

Få ukentlige oppdateringer om hva som skjer i Ringeriksregionen, blogginnlegg med mer rett i din inboks.Meld på nyhetsbrev