Ringerike Næringsforening er en medlemsorganisasjon som i dag teller over 250 medlemmer fra nær sagt alle næringsområder og virksomheter. Fra små butikker og gårdeiere til store utbyggere, byutviklere, gründere, innovatører og kommunale virksomheter. Alle har de en møteplass midt i sentrum. Som de stadig benytter seg av, og som de har store forventninger til.

– Her snakker vi ikke om begrensninger, forteller daglig leder, Jan Erik Gjerdbakken med overbevisning. Han har ledet RNF de siste ti og et halvt årene og forteller videre om ulike forventninger blant medlemsmassen.

– Det er et stort spenn i ytterpunktene og således mange ulike forventninger til oss. Medlemmene våre er alt fra de små med en ansatt til de store tunge aktø- rene som er pådrivere for by- og regionsutviklingen vi står midt oppe i, forteller han og ser bekreftende ut av vinduet hvor store anleggsmaskiner fra en av medlemsbedriftene er i ferd med å grave, borre og sprenge seg nedover i det som skal bli det nye Brutorget i hjertet av Hønefoss sentrum.

Strukturell endring på Ringerike

– Vi er noe mer enn bare en interesseorganisasjon. Vi prøver å bety noe for medlemmene våre og vi er en aktiv aktør i mange ulike settinger. Vi har et næringslivsperspektiv hvor langsiktighet er viktig, sier han videre. Medlemmene våre har store forventinger til oss, og det ser vi på som en tillitserklæring. – Flere av medlemmene våre bruker huset stadig oftere, og det begynner å ta en form slik vi har ønsket, fortsetter han.

Sommeren 2015 åpnet Næringslivets hus og det var «stinn brakke» med over 120 personer tilstede. – Ideen har vært å skape en identitet for næringslivet og her er vi godt synlig midt i sentrum, sier Gjerdbakken. At huset er plassert sentralt gir det også en viss symbolsk betydning med tanke på endringene som er i gang i regionen.

Gjerdbakken forteller videre om en strukturell endring i næringslivet på Ringerike. – Det har vært mye tradisjonell industri her og noen tungvektere i næringslivet er borte. Det har gjort noe med næringsstrukturen vår og det har vært en tydelig utfordring, forteller han. – Mye av dette har vi på Ringerike ristet av oss uten for store skader, og vi har klart å snu dette til en gryende optimisme. Det har vært med på å skape en annen type næringsliv. Fra de store tunge som Forsvaret, Norske Skog osv til flere små- og mellomstore bedrifter.

– Særlig de små har økt i antall og gitt oss mer mangfold og større bredde. Vi er inne i en positiv utvikling og disse endringene har vært optimismebærende, samlende og har gitt oss noe å tro på. Næringslivet og politikerne har vært flinke til å finne sammen. De står sammen, jobber tydeligere sammen mot flere felles mål og summen av dette har skapt en positivitet og optimisme, forteller han engasjert videre.

Tett samarbeid

Det er mye fokus på Ringeriksbanen og ny firefelts motorvei inn mot Ringerike. At det i 2024 skal ta sånn i underkant av 28 minutter fra Hønefoss stasjon til Nasjonalteateret midt i Oslo sentrum, er noe undertegnede også gjentatte ganger har sett for seg.

Gjerdebakken forteller videre: – Vi må holde fokus oppe, det er farlig å ta ting for gitt. Det er mange utfordringer underveis. Vi har et tett samarbeid med kommunen, fylkeskommunen og Buskerudbenken på Stortinget. Vi hadde aldri vært der vi er i dag med bare en aktør, forteller Gjerdbakken og sikter til målet om Ringeriksbane og ny firefelts E-16.

Gjerdbakken forteller videre at de jobber langsiktig, og med fokus på medlemsbedriftene i regionen arrangerer de den etter hvert så kjente Ringerikskonferansen som har blitt gjestet av blant annet flere statsråder. I år (3. mars) skal de for første gang arrangere ØstVest konferansen, hvor Statsminister Solberg er selvskreven gjest. – Vi har gjennom noen år utviklet et samarbeid med Vossaløysninga, som har klare paralleller til vår region. De jobber for jernbanestrekningen Voss – Arna, og er sammen med oss også pådrivere for Ringeriksbanen, forteller han videre. – Konferansemodellen er et tverrpolitisk samarbeid og med statsministeren i front håper vi det vil gi oss en viss tyngde og legitimitet.

Det har jo vært noen statsråder her tidligere som har tatt med seg positive erfaringer inn i regjeringen, avslutter han kledelig beskjedent idet en annen ikke mindre viktig ressurs på huset, Svein Eystein Lindberg – leder for Etablerersenteret, smiler fra øre til øre. – I februar har jeg booket femti møter med nye mulige etablerere på Ringerike, det er ikke dårlig, smiler han.

Av tre ressurser i Næringslivets hus var jeg så heldig å treffe to av de denne dagen. Den tredje, prosjektleder Monica Odden Myklebust, var selvsagt ute av huset for å jobbe med og for medlemsbedriftene i regionen.

 

Magasinet Ringerike

Utgave #1 2018 er nå tilgjengelig!

Last ned Se eldre utgaver i arkivet

Hold deg oppdatert

Få ukentlige oppdateringer om hva som skjer i Ringeriksregionen, blogginnlegg med mer rett i din inboks.Meld på nyhetsbrev