Med høyt faglig fokus, erfaring og ekspertise innen jus og regnskap, bistår Veiby & Bentzen bedrifter og privatpersoner langt utenfor Ringeriksregionen. Et samarbeid som ble møtt med noe skepsis, to fagfelt som tradisjonelt sett ikke er samlet under samme tak, har vist seg å fungere aldeles utmerket. Men det forutsetter nok en brutal ærlighet og en stadig søken etter utvikling.

Vi tenker i et lengre perspektiv, og med raushet i bunn er det mulig å få til hva som helst

De som jobber for seg selv, eier en bedrift, har prøvd å starte en, eller har vært igjennom en prosess med etableringer vet godt at det er ulike utfordringer man støter på. For utenforstående kan det være lett å ha en oppfatning om regnskap og jus som noe «satt», noe fremmed, ofte skummelt og ofte forbundet med noe som kan være vanskelig, eller i beste fall uklart, å forholde seg til.

-Vi har alltid vært rause ovenfor hverandre – det er noe av det viktigste vi kan være sier Erling Bentzen og Peer Veiby 

– Vår fellesnevner er at vi skal være våre kunders rådgivere, forteller Peer Veiby. Han er daglig leder/partner og forteller at Veibys medarbeidere ofte jobber tett på kundenes regnskap og økonomi, samtidig som de på huset har god oversikt og forståelse for juridiske spørsmål som ofte kommer opp parallelt med regnskapstekniske spørsmål.

– Der det er behov for juridisk bistand, er vi tydelige på det, og vi har tett dialog og kontakt med det juridiske miljøet her inne, forteller Veiby videre. Sånn sett er jo veien relativt kort når de ulike spørsmålene dukker opp underveis. For det gjør de. Jus og økonomi er tett beslektet med hverandre, også innen SMBmarkedet, som Veiby & Bentzen jobber tettest opp imot. Her er det et bredt spekter av utfordringer (transaksjonsavtaler, fast eiendom, næringseiendom og salg/fusjoner) som de løser.

 – Vi har stort fokus på at vi skal gi gode kundeopplevelser og er bevisst på hvordan vi møter kunden, understreker Veiby og Bentzen. På tross av noe skepsis og advarsler fra andre den gang samarbeidet ble innledet i 2005, har samarbeidet vist seg å bli svært så fruktbart.

Raushet i bunn

– Vi har alltid vært rause ovenfor hverandre – det er noe av det viktigste vi kan være, understreker Bentzen. Han er tredje generasjons jurist, og er tydelig på at visjoner og langsiktighet er viktig for den videre utviklingen. Ikke bare i kontorfellesskapet, men også i et større regionalt perspektiv.

– Vi tenker i et lengre perspektiv, og med raushet i bunn er det mulig å få til hva som helst, understreker han. De er også opptatt av regionen og fagmiljøet knyttet opp mot Høgskolen i Sørøst-Norge. De rekrutterer bevisst herifra og snakker varmt om at regionen skal ha et miljø innenfor økonomi og jus.

Som en del av Økonomiklyngen bidrar de, sammen med andre, også til at det faglige nivået og tilbudet kan opprettholdes og ikke minst; utvikles. – Flere av våre ansatte har blitt rekruttert fra HSN før de var ferdige med studiet. Målet er at de skal ha en fast stilling å gå til etter endt utdannelse, forteller Peer Veiby.

– Flere av våre ansatte har blitt rekruttert fra HSN før de var ferdige med studiet. Målet er at de skal ha en fast stilling å gå til etter endt utdannelse, forteller Peer Veiby.

 – Vi er selvsagt opptatt av faglige kvaliteter, men gode relasjoner skapes av menneskene som jobber her, og vi tror det smitter over på vårt forhold til kundene også.

Vi kan jo ikke bare snakke fag – det gir ingen god kundeopplevelse.      

– Når vi ansetter er vi opptatt av personlige egenskaper sammen med faglige kvaliteter. Det er det som er med og utvikler oss, forteller Peer Veiby.

– Det skjer mye uformelt i gangene her, og det er med på å ufarliggjøre de ulike fagområdene vi jobber med. Terskelen blir litt lavere, barrierene litt mindre og det skaper en trygghet for samarbeid. Denne tryggheten ønsker vi også at våre kunder skal oppleve, og vi ser stor verdi i at vi kan tilby kundene våre både juridisk og økonomisk bistand i et miljø kunden kjenner fra før og har tillit til. Det gjør helt klart arbeidet mer effektivt, poengterer Peer.

Utvikling og innovasjon

Tradisjonellt er det slik at en bedrift bør etterstrebe det å dekke kundenes behov. Da må man vite noe om hva det behovet er, og så «tune seg inn» mot nettopp det. En annen og kanskje ikke fullt så mye brukt «metode», er rett og slett å skape behovet selv. Men hvordan gjør man det da? – Et kjapt og enkelt svar: Gjør som Steve Jobs. Lag en iPhone. Jeg visste ikke at jeg trengte den, men nå må jeg jo bare ha den. Der ble det skapt et behov jeg ikke visste jeg hadde, og nå strekker jeg meg langt for å få dekket akkurat det. Litt av den samme følelsen sitter jeg igjen med etter å ha besøkt Veiby & Bentzen.

Vi vil hverandre vel. Ikke bare internt her på huset, vi ser det både i næringslivet og hos de offentlige aktørene på Ringerike.

 Jeg visste for så vidt at jeg innimellom har hatt behov for både juridisk og økonomisk bistand, men at det behovet kunne dekkes under et og samme tak? Det visste jeg ikke engang at jeg ønsket meg. Veiby & Bentzen er en av flere bedrifter, og Erling og Peer to av stadig flere bedriftseiere på Ringerike som har utvikling og innovasjon høyt på dagsorden. De var begge med i første runde av Innovasjonsløft Ringerike, og flere av medarbeiderne har gjennomført samme program.

– Nettverks- og utviklingsmessig har Innovasjonsløft vært veldig bra. Det var nok lurt at vi to gjennomførte det først, slik at vi visste hva det gikk ut på, men senere har flere av våre ansatte gjennomgått samme program, det har vært med å prege kulturen her.

Åpenhet er viktig

– Vi vil hverandre vel. Ikke bare internt her på huset, vi ser det både i næringslivet og hos de offentlige aktørene på Ringerike. Her har Innovasjonsløft virkelig bidratt, understreker Bentzen. – Det er blitt en del av «mind-settet» vårt, fortsetter Veiby. Det er noe av det som har hatt størst effekt i gruppen. Vi ønsker å skape situasjoner hvor folk kan være seg selv, og da er åpenhet viktig. Vi ser samtidig sammenhengen med da vi startet opp vårt samarbeid i 2005, fortsetter Bentzen og får bekreftende nikk fra Veiby.

Det høres kanskje litt kjedelig ut, men vi satte av mye tid til strategiarbeid. Det var en effektiv måte å finne samarbeidsformen på, og som Peer var inne på, vi ble nokså brutalt kjent med hverandre, smiler han. Det var kanskje også en fordel at vi ikke kjente hverandre privat da vi startet, men vi har jo selvsagt blitt godt kjent etter hvert også, smiler de begge to.

– Det er bare å gire opp og legge seg fremover, understreker Bentzen. Noe annet er ikke et alternativ. At bedriften vokser er et ledd i utviklingen. – Vi setter ingen begrensinger for oss selv i den sammenheng, avslutter de elegant.

 

 

 

Fakta 

  • Veiby Økonomi & Advokatfirmaet Bentzen holder til i kontorfellesskap i Hvervenmoveien 49 i Hønefoss.
  • 31 ansatte med bred kompetanse og lang erfaring innen regnskap og jus.
  • I tillegg til tradisjonell regnskapsførsel og advokatbistand tilbyr de også skreddersydd økonomisk og juridisk rådgivning.
  • Operativt rådgivingsselskap med fokus på kvalitet, effektivitet og personlig oppfølging.
  • Mer informasjon: www.v-b.no

Magasinet Ringerike

Utgave #2 2018 er nå tilgjengelig!

Last ned Se eldre utgaver i arkivet

Hold deg oppdatert

Få ukentlige oppdateringer om hva som skjer i Ringeriksregionen, blogginnlegg med mer rett i din inboks.Meld på nyhetsbrev