Daglig leder Sverre Bjertnæs ser lyst på fremtiden for familiebedriften i Jevnaker som med sine 36 årsverk også i 2017 leverte et godt overskudd. Målet for inneværende år, sier han, må være å opprettholde omsetningen og konsolidere driften etter flere store investeringer siste år.

Bjertnæs Sag har solide tradisjoner på Jevnaker med over 100 års drift i familiens eie, og som fortsatt er en solid forankret hjørnesteinsbedrift i Jevnaker-samfunnet. Virksomheten ligger idyllisk til ved Randsfjordens bredd og er i dag en av landets ledende produsenter av innvendig panel.

Bjertnæs sag

Daglig leder Sverre Bjertnæs ser lyst på familiebedriftens fremtid, og gleder seg over å ha flyttet inn i nytt fint administrasjonsbygg.

Fra å være et typisk kombinasjonsbruk med både sag og høvleri, har virksomheten siden 1987 i sin helhet omfattet produksjon av høvellast, med gradvis spesialisering på innvendig panel. Da de i 2004 også startet å overflatebehandle med beis og maling, ble det en viktig milepel i takt med produkt- og markedsutvikling.

I 2017 hadde bedriften 104 millioner i omsetning som ga et resultat før skatt på fire millioner kroner. Bjertnæs uttaler at lønnsomheten har vist en positiv trend de siste årene. Det tok litt tid før det nye høvleriet fungerte som ønsket, men bidrar nå til god og
lønnsom drift.

Landets mest moderne høvleri

Gjennom de siste årene har bedriften investert over 75 millioner kroner for å øke produktiviteten. Ny beis- og maleavdeling, administrasjonsbygning og ikke minst et nytt høvleri som med helt ny teknologi gjør dette til landets mest moderne. Investeringene,
legger Sverre Bjertnæs til, var helt nødvendige for at panelprodusenten fortsatt kunne ha lønnsom drift her på Jevnaker.

Fra å være et typisk kombinasjonsbruk med både sag og høvleri, har virksomheten siden 1987 i sin helhet omfattet produksjon av høvellast, med gradvis spesialisering på innvendig panel. Da de i 2004 også startet å overflatebehandle med beis og maling, ble det en viktig milepel i takt med produkt og markedsutvikling.

Alt bygningsmessig og ventilasjon ble levert av lokale virksomheter som Mesterbygg, Randsfjord Rør, Jevnaker Elektriske og Nesset stål som har vært underleverandører. Investeringene har således også gitt betydelige ringvirkninger lokalt. Nå står nytt
lagerbygg øverst på bedriftens investeringsplan.

Bjertnæs sag

Utsikten fra kontorsjef Per Stian Bakkens arbeidsplass er uslåelig; den vakre Randsfjorden speiler lyset og årstidene.

Ny E-16 betyr betydelig logistikkforbedring

Konkurransen er stor og driftsmarginene små. Beliggenheten for en slik virksomhet er derfor ideell på Jevnaker. Veien er kort til de største markedene i Norge, samtidig som at vi har grei forbindelse til Midt-Sverige, hvor det meste av fururåstoffet kommer fra.

Ny E-16 forbi Jevnaker vil også bety en betydelig logistikkforbedring. Bjertnæs forteller at fururåstoffet de årlig henter inn fra Sverige utgjør hele 500 trailerlass. Omtrent samtlige må i dag kjøre forbi bedriften. Turen går videre gjennom Åsbygda til Hønenkrysset, så via omkjøringsveien rundt Hønefoss og til Eggemoen, før de kommer inn til bedriften «på riktig side» av jernbaneundergangen ved tidligere Jevnaker stasjon. En solid «strafferunde» for de svenske trailerne.

Ny E-16 betyr også at Jevnaker knyttes til en del av riksveinettet med høyere standard, noe som gjør det tillatt å transportere råvarene med modulvogntog helt inn på fabrikktomten. I dag kommer ikke disse vogntogene lenger enn til Lunner på Hadeland. 500 trailere i året med 40 M3 tømmer hver kan da bli erstattet av 330 trailere med 60 M3 hver. I tillegg til en enklere logistikksituasjon vil det også gi en betydelig lokal miljøgevinst.

Innovasjonsløft

Bjertnæs sag deltok i det første programmet av Innovasjonsløft Ringeriksregionen. Gjennom programmet utviklet de i samarbeid med en av de andre deltakerbedriftene Tronrud Bygg en ny paneltype. Utvendig kledning med skjult innfesting har den kvalitetsforbedringen at malingsfilmen ikke blir punktert når kledningen spikres på veggen. Kledningen gis i tillegg fire solide lag med overflatebehandling – og blir da vesentlig mer robust, med større beskyttelse mot vær og vind.

Ny E-16 betyr også at Jevnaker knyttes til en del av riksveinettet med høyere standard, noe som gjør det tillatt å transportere råvarene med modulvogntog helt inn på fabrikktomten.

Sverre Bjertnæs fullroser også Innovasjonsløft-programmet som gjennomføres av rådgivningsfirmaet Innoco, der de lokale ildsjelene Sonja Bordewich og Sten Magnus har vært viktige drivkrefter. Nylig inviterte Bjertnæs Sag til Innovasjonsløft-frokost ved bedriften. Her delte de virksomhetens erfaringer rundt drift og utviklingen av
virksomheten med et 30-talls fremmøtte personer.

Nettverk som dette gir inspirasjon og motivasjon til videre innovasjon og utvikling,
sier Bjertnæs. – Det er nyttig og hyggelig å ha kontakt med andre virksomheter i regionen. Holder du deg kun til egen bransje kan du lett bli blind for åpenbare ting som kan forbedres. Tiden som er investert i deltakelse på nettverkssamlinger og annet har
vist seg i ettertid å ha gitt god uttelling.

Teknologiske investeringer er avgjørende

Investeringer i ny teknologi har vært avgjørende for å forbedre produktiviteten og lønnsomheten. Å være sagbruksarbeider var tidligere forbundet med mye tungt og risikofylt manuelt arbeid. I dag tar det om lag fire minutter fra bordstykket kommer
inn i produksjonen til det kommer ut som ferdig produsert panel og da uten at noen ansatte fysisk har vært i kontakt med produktet.

Panel fra Bjertnæs sag

Ferdig overflatebehandlet panel, her en hvitpigmentert utgave.
Panel fra Bjertnæs sag
Ferdig overflatebehandlet panel.

Før denne investeringen var det tilsammen 12 mann som betjente to produksjonslinjer, én på to skift og én på ett skift. I dag produseres samme volum av seks mann på to skift. Med skannere foran og bak er det ingen ansatte som lenger står i strengen og jobber, nå er det kun etterkontrollen som skjer manuelt.

Hvert eneste bordstykke blir vurdert av to skannere i forhold til hvordan det best kan utnyttes i produksjonen. Jobben gjøres nå bedre enn hva som tidligere var mulig å gjøre med det blotte øye.

Sverre Bjertnæs konstaterer med tilfredshet at eiendomsskatten på maskiner nå vil utfases over en fem-årsperiode. – For en virksomhet som vår, hvor maskinparken er så kostbar, får vi et skattegrunnlag som er langt på vei dobbelt så høyt i forhold til bare tomt og bygningsmasse.

Bortfallet av eiendomsskatten vil gi oss bedre muligheter for fortsatt lønnsom drift og ytterligere investeringer.

Mer informasjon

  • Landets ledende produsent av innvendig panel.
  • Første produsent med komplett overflatebehandlingslinje (2004)
  • Verdens mest moderne høvleri (2013)
  • Nytt high-tech overflatebehandlingsanlegg (2016)
  • Har investert om lag 75 millioner NOK siste fem år.
  • Omsetning på 104 millioner NOK (2017)
  • PEFC sertifisert, og medlem av Grønt Punkt Norge.
  • Har i dag 36 ansatte (2018)
  • www.bjertnaes.no

Magasinet Ringerike

Magasinet Ringerike

Utgave #2 2019 er nå tilgjengelig!

Last ned Se eldre utgaver i arkivet

Hold deg oppdatert

Få ukentlige oppdateringer om hva som skjer i Ringeriksregionen, blogginnlegg med mer rett i din inboks.Meld på nyhetsbrev