Det er ikke rart at det ble både faste håndtrykk og brede smil da Spenncon Rails daglige leder, Lars Petter Lund, i 2015 satte sin signatur på den nye rammeavtalen med Jernbaneverket.

Dette var en signatur som sikret at betongsvilleprodusenten, med lang historikk, ble eneprodusent av betongsviller i Norge – en milliardkontrakt som innebærer produksjon av alle ballastsviller de neste 10 årene. Dette utgjør så mye som 85 prosent av Spenncon
Rails totale produksjon og volumet er nå ca 200.000 sviller pr år.

Hadde allerede startet jakten

Spenncon Rail hadde allerede startet jakten rundt i Ringeriksregionen etter egnet tomt til den nye svillefabrikken, da milliardkontrakten med Jernbaneverket ble undertegnet i juli 2015. Løsningen skulle vise seg å ligge rett utenfor eget vindu – bare et steinkast unna dagens fabrikkanlegg.

Den 70 mål store, tidligere skyttertomten innerst på Hensmoen Industriområde ble løsningen, og i 2016 ble tomten solgt fra Ringerike skytterlag til Spenncon Rail AS. Startskuddet gikk dermed for bygging av ny svillefabrikk, mens Ringerike skytterlag
på sin side kan glede seg over å kunne skifte ut gamle Vågård skytterbane med et nytt og moderne anlegg.

Forankret til lokale leverandører

Byggekostnadene til den nye svillefabrikken er beregnet til 136 millioner kroner. Det er med en viss stolthet at Lars Petter Lund kan fortelle at ca. 100 av disse er forankret til lokale leverandører. Spenncon har produsert betongelementene til selve bygget, Tronrud Bygg er hovedentreprenør og Tronrud Engineering står bak store deler av den nye produksjonslinjen som er selve hjertet i prosjektet.

Spenncon Rails

Daglig leder i Spenncon Rail AS, Lars Petter Lund, prosjektleder Knut Magne Mork og prosjektleder Tronrud Bygg, Rollef Johansen er alle svært fornøyde med det imponerende fabrikkbygget.

Dette løfter utvilsomt prosjektet ytterligere, sett med lokale øyne.” Vi har hatt strenge krav til kostnadsbesparelser hele veien. Det at vi endte opp med lokale leverandører, var aldri noen selvfølge. De var imidlertid konkurransedyktige og hadde rett og slett beste pris. Desto mer gledelig”, bekrefter Lund.

Fjernvarme, basert på bioenergi levert av Oplandske bioenergi, sørger for at fremtidig produksjon både blir kostnads- og miljøbesparende.

Det er store forventninger knyttet til den nye svillefabrikken. Det jobbes parallelt med produktutvikling som kan åpne for videre produksjon i dagen fabrikklokaler.

Det imponerende betongbygget må sies å ha reist seg i rekordfart. Forsinkelser medførte at byggestart ble utsatt til august 2016. Prosjektering og planleggingen var til gjengjeld så solid, at byggeprosessen nå holder sitt opprinnelige tidsskjema. Planen er at den nye produksjonslinjen står klar til å produsere sine første betongsviller allerede i mai 2017.

Enkelt å utvide

Den nye fabrikken er på hele 4.300 kvadratmeter – 152 meter lang og 28 meter bred, og den strekker seg fra det helautomatiserte betongblanderiet i den ene enden til administrasjonsdelen i den andre.

Flere har undret seg over takhøyden på hele ti meter, tatt i betraktning at svillene kun måler noen centimeter.

Til det støpte betongdekket som noen steder går hele tre meter ned i bakken, gikk det med 1.800 kubikk betong. Det blir noen lass, med en kapasitet på seks kubikk per lass på betongbilene ...

Spenncon Rails

”Gode signaler i markedet gjør oss optimistiske. Bygget er derfor konstruert på en måte som på sikt vil gjøre det enkelt å utvide gjennom å flytte betongelementene på sideveggen. Vi jobber kontinuerlig med fremtidsrettet produktutvikling, og her skal det ikke stå på kapasiteten”, forteller Lund.

Prosjektleder Rollef Johansen i Tronrud Bygg kan fortelle at flere har undret seg over takhøyden på hele 10 meter, tatt i betraktning at svillene kun måler noen centimeter. Svaret er det omfattende kransystemet med 10 tonns kapasitet som går på skinner gjennom hele lokalet sammen med resten av betongleveransen.

Effektivisering av produksjonslinjen

Den nye svillefabrikken medfører en betydelig effektivisering av produksjonslinjen. Det som tidligere ble produsert på to skift, vil nå kunne produseres på ett. Dette betyr at byggingen av den nye fabrikken ikke vil skape nye arbeidsplasser, men sikrer de eksisterende for de neste ti årene. ”Det å sikre dagens arbeidsplasser skaper et bra fundament for driften, noe som selvsagt betyr mye for oss”, forteller en engasjert daglig leder.

Spenncon Rails

Positive sideeffekter

”Vi har vært veldig heldige. Byggingen har gitt en rekke positive sideeffekter til nærmiljøet, slik at naboene hele tiden har vært positive til byggeprosjektet”, forteller Lund. ”Vi har
blant annet lagt om veien og laget støydempende voller. Nabolaget vil dermed på sikt slippe unna gjennomgangstrafikk og bli støybeskyttet.

I tillegg blir den nye skytebanen flyttet innover i fjellet, og sjenerende støy fra banen blir så godt som fraværende. Før lå det 36 boliger/ hytter i støyfeltet. Når det nye skytefeltet står ferdig, gjenstår kun én.

Sentral rolle i det lokale næringslivet

Betong har i lang tid hatt en sentral rolle i det lokale næringslivet på Ringerike. Historien til det som vi i dag kjenner som Spenncon og Spenncon Rail, startet da Tor B. Aslaksrud,
Helge E. Tronrud og Oscar Semb i 1961 etablerte Forspent Betong og bygget fabrikkanlegg for produksjon av betongelement på Hensmoen utenfor Hønefoss. Navnet ble etter kort tid endret til Østlandske Spennbetong AS.

Magasinet Ringerike

Utgave #2 2018 er nå tilgjengelig!

Last ned Se eldre utgaver i arkivet

Hold deg oppdatert

Få ukentlige oppdateringer om hva som skjer i Ringeriksregionen, blogginnlegg med mer rett i din inboks.Meld på nyhetsbrev