Med et utgangspunkt på ca 300daa og en 800 meter lang rullebane startet Ola Tronrud i 2000 arbeidet med å utvikle Eggemoen Aviation & Technology Park. Beslutningen om å satse tok industrigründeren Tronrud bak spakene på sitt sølvfargede Colibri Eurocopter, mens han selv fløy over området. Tronrud så mulighetene og en langsiktig visjon. I dag består Eggemoen Aviation & Technology Park av ca 2300daa, inkludert egen rullebane på 2100 meter, samt nye moderne bygningsmasser.

I Norge har vi tradisjon for å tenke for smått, på Eggemoen har vi fokus på å tørre å tenke stort nok. Ola Tronrud

Tronrud selv har flyttet sin virksomhet, Tronrud Engineering, inn i nye lokaler tegnet av Snøhetta. Antall ansatte i næringsparken har i dag passert 200, og flere ønsker nå å ta del i et av Østlandets mest spennende høyteknologiske miljøer.

Tronrud Engineering

«Technology hill» 

– Det er dyrt å produsere i Norge, vi kan aldri bli billigst. Da må vi være smarte. Derfor er Regjeringen så opptatt av å skape det norske kunnskapssamfunnet. Det er kunnskap som er fremtidens olje for Norge, sa statsminister Erna Solberg i sin nyttårstale i 2014.

I Norge er det en «Technology hill» som strekker seg fra åsryggen i Kongsberg til Eggemoen og videre inn i Oppland til Raufoss og Gjøvik. Innenfor denne strekningen finner vi den kunnskapen som Regjeringen mener Norge skal leve av i fremtiden.

For Tronrud Engineering som utvikler, bygger og leverer spesialløsninger for industrien nasjonalt og internasjonalt, har samarbeidet med miljøene på Kongsberg og Raufoss vært viktig. Selskapet har gjennom utførte prosjekter siden 1977 dokumentert sin evne til å levere teknologisk, innovative løsninger som skaper konkurransedyktighet til kundene. Selskapet har levert flere større nasjonale og internasjonale prosjekter blant annet til solindustri, bilindustri, medisin og olje og gass.

Det er virksomheten Tronrud Engineering som har gjort satsningen på Eggemoen mulig. Virksomheten er også en viktig faktor og samarbeidspartner for flere av selskapene som har etablert seg på Eggemoen.

I et av nabolokalene til Tronrud Engineering holder Norsk Titanium til. Nærheten til flyplass og et høyteknologisk miljø var avgjørende for etableringen på Eggemoen. Selskapet har utviklet en ny teknologi for å bygge opp og produsere emner i titan til blant annet flyindustrien. Tronrud Engineering har vært en viktig samarbeidspartner i utviklingsprosessen. Norsk Titanium har i dag oppnådd en høy rangering på de amerikanske luftfartsmyndigheters godkjenningskala. Selskapets potensial er enormt. 

Imponerende er også teknologien utviklet hos Prox Dynamics. Selskapet utvikler og produserer verdens minste drone på 18 gram. På kundelisten finner vi blant annet det britiske og amerikanske forsvaret. Gründer Petter Muren har gjennom flere år hatt et tett samarbeid med Tronrud, hvor Tronrud Engineering blant annet har levert deler av utstyret som brukes i produksjonen. 

I tillegg til et høyteknologisk miljø var tilgang på rullebane uten begrensninger i luftrommet avgjørende for etableringen på Eggemoen.

I februar 2015 flytter Demas AS inn i nye lokaler på Eggemoen. Demas er leverandør av lavspente tavleprodukter til elektrobransjen. Etter å ha leid lokaler på Eggemoen siden 2008 tok selskapet i mars 2014 beslutningen om å kjøpe tomt på Eggemoen.

– Det var flere grunner til at vi valgte Eggemoen; blant annet det tekniske miljøet og ønsket om å være en del av et fremtidsrettet miljø med stort vekstpotensial. Den hurtige saksbehandlingen var også en viktig faktor for oss, sier avdelingsleder i Demas på Eggemoen, Geir Nilsen.

I tråd med fokusområde

– Ringerike og Eggemoen, er en del av Osloregionen, og er i vekst. Med tilrettelegging fra både næringsliv og det kommunale, er det ingen begrensinger i forhold til fremtidig vekst i regionen, sier utviklingsansvarlig for Eggemoen, Eivind Bjørntvedt. Tronruds mål er å tiltrekke seg teknologiske kompetanserettede arbeidsplasser, i samarbeid med utdanningsmiljøer og teknologiske miljøer. Eggemoen skal være det foretrukne stedet for å etablere luftfartsindustri.

Eggemoen har imidlertid ingen planer om å ta opp konkurransen med Gardermoen, Rygge og Torp om kommersiell flytrafikk. – Vi ønsker å bygge et teknologisk miljø hvor vi kan tilby alle typer tekniske tjenester for luftfart. Businessaktivitet kan også være aktuelt, sier Bjørntvedt. Et slikt miljø vil heve kompetansen innenfor luftfartsindustri både teknisk og operativt.

Egen rullebane

Flyplassen gir næringsparken unike muligheter. Luftambulansen og politihelikopteret benytter i dag flyplassen for trening. I tillegg er det etablert brannvaktsflyging. Air Service Vamdrup har et vedlikeholdverksted på Eggemoen hvor de vedlikeholder mindre fly og helikoptre.

Eggemoen flyplass

Tronrud har lagt ned store summer i arbeidet med å tilrettelegge for utvikling på Eggemoen, herunder vesentlig investering i infrastruktur. Rullebanen som nå er reetablert på Eggemoen er Norges, og kanskje verdens, retteste. Et grunnarbeid enhver entreprenør ville strukket seg langt for å kunne påberope seg æren for.

Uten begrensninger i luftrommet eller sikkerhetskontroller, og med en times kjøring fra Oslo, bør området være attraktivt for mange.

Kommunikasjon som fortrinn

– Kommunikasjon er en forutsetning for konkurransedyktighet i fremtiden. Med sentral beliggenhet på Østlandet, egen flyplass, direkte adkomst til E16 og jernbane (Randsfjordbanen) med sitt endepunkt på området, er Eggemoen et kommunikasjonsmessig kinderegg for nyetablerere, sier Bjørntvedt.

Kjøretiden fra Oslo til Hønefoss er i dag ca 55 min. Med firefelts motorvei og Ringeriksbanen, vil reisetiden til Oslo bli betydelig redusert. Samtidig er det vedtatt byggestart for ny E16 Gardermoen–Hønefoss. Reisetid til Gardermoen vil da være 40 min. Prosjektene vil gi grunnlag for en enorm vekst i Ringeriksregionen, samt ytterligere tilgang på kvalifisert arbeidskraft.

Fleksibelt og forutsigbart

Satsingen på nyetableringer på Eggemoen startet for alvor i 2013, frem til da hadde Tronrud fokus på tilrettelegging av området. Tronrud kontrollerer som nevnt i dag ca 2 300 daa. I underkant av halvparten av arealet er allerede regulert til næring, industri og flyplass. Resterende areal forventes ferdig regulert våren 2015.

Eggemoen

I planarbeidet har rask igangsetting, fleksibilitet og forutsigbarhet stått i fokus. Dette er ivaretatt slik at virksomheter skal kunne forme sin egen arbeidsplass både hva gjelder bygg og tomt. Fremtidsrettede skreddersydde løsninger skal kunne oppnås.

– Vi har et tett og godt samarbeid med kommunen, noe som sikrer fleksibilitet og rask saksbehandling for de som ønsker å etablere sin virksomhet på Eggemoen. Kommunen kjenner godt til våre mål, og kommunens evne og vilje til å samarbeide gjennom gode fleksible løsninger er en viktig ressurs i å nå disse målene, sier ansvarlig for planarbeidet på Eggemoen, Christine Næss Mathiesen.

Christine Næss Mathiesen, Ola Tronrud og Eivind Bjørntvedt jobber tett i utviklingen av Eggemoen. Her følger Kjell Ivar Grøthaug Vesleenga spent med.

At dette gjennomføres vises gjennom Demas sin prosess rundt kjøp av tomt og oppføring av eget bygg. På rekordtid var fradeling, rammetillatelse og igangsettingstillatelse gitt. Hvert trinn tok ikke mer enn noen dagers saksbehandling hos kommunen og selskapet fikk tomtestørrelse som ønsket, samt opsjon på tilgrensende tomt.

I Eggemoen Aviation & Technology park er det, og skal det være, rom for å vokse!

Eggemoen Aviation & Technology park

 • Areal på 2 300 mål, inkl. egen rullebane på 2100 meter 
 • Nye moderne bygningsmasser 
 • Fremtidige skreddersydde løsninger 
 • Ingen begrensninger i luftrommet 
 • Kommunikasjon – vei E16, jernbane og flyplass 
 • 200 teknologiarbeidsplasser pr dags dato 
 • Tar imot alle henvendelser men ønsker særlig å tilrettelegge for etableringer innen: 
  • Luftfartsindustri
  • Teknologi 
  • Forskning og utvikling
  • Logistikk
  • Utdanning og praksis 

Kontakt:

Eivind Bjørntvedt: +47 450 22 519
eivind.bjorntvedt@tronrud.no
www.eggemoen.no

Magasinet Ringerike

Utgave #1 2018 er nå tilgjengelig!

Last ned Se eldre utgaver i arkivet

Hold deg oppdatert

Få ukentlige oppdateringer om hva som skjer i Ringeriksregionen, blogginnlegg med mer rett i din inboks.Meld på nyhetsbrev