I spissen for en gjeng med svært varierende bakgrunn, forteller han her sammen med assisterende daglig leder Nan Rogstad, om hvordan selskapet setter verdiene i fokus og hvordan de på så kort tid har tatt store markedsandeler langt utover regionens grenser.

Innen 1. januar 2019 skal alle strømmålere i hele landet være skiftet. De du leser av strømmen på, vet du. Som er montert inne i sikringsskapet. Den skiva som snurrer og snurrer og som øker og senker hastigheten alt etter hvilken årstid det er. Den skiva skal vekk, inn skal noe nytt. Noe du ikke trenger å lese av og melde inn manuelt. Den nye måleren rapporterer inn forbruket ditt til et sentralsystem, slik at nettselskapet kan sende deg faktura. Men dette
vet du nok allerede, i hvert fall hvis du bor i Ringeriksregionen. Da har du mest sannsynlig fått ny måler for lenge siden, og tenker ikke så mye over det lenger.

– VI FIKK MYE ERFARING og skapte et godt konsept da vi gjennomførte målerbytteprosjektet her på Ringerike i 2012 og  2013, forteller Kvannli. – Det var det første prosjektet med de nye smarte målerne i Norge, og de ga oss mye teknisk kunnskap om den nye plattformen, forteller han.

Nå har de utviklet konseptet videre og tatt med seg erfaringen ut i markedet. I perioden 2014-2015 har de fleste og største nettselskapene valgt sine leverandører for utskifting av målere, og en del av gjengen som den gang var i Ringeriks-Kraft Service, jobbet da hardt med tilbud og forhandlinger i konkurranse om montasjekontrakter i hele landet. Ved inngangen til 2016 hadde de signert kontrakter for å bytte 591 000 målere fra Egersund i sør
til Varanger i nord, i tillegg til de 20 000 som allerede er montert på Ringerike.

SELSKAPET BLE OPPRETTET i fjor for å skille AMS-prosjektene (Avanserte Måle- og Styringssystemer) fra resten av driften i Ringeriks-Kraft. På denne måten kan vi tilrettelegge best mulig for effektiv og god gjennomføring av disse store tidsbegrensede prosjektene, forteller Kvannli. Selskapet er 100% eiet av Ringeriks-Kraft Service, som er entreprenørvirksomheten i Ringeriks-Kraft konsernet.

Vi er en verdidrevet organisasjon og vår kultur er en unik styrke

– Dette er med på å synliggjøre verdiene vi skaper innenfor AMS, prosjektering og montasje, forteller han videre. Etter å ha vært med på flere prosjekter og AMS-montasje i Ringeriks-Kraft Service, er han i dag daglig leder av det nye selskapet. 

– Vi er en verdidrevet organisasjon og vår kultur er en unik styrke, forteller Nan Rogstad videre på spørsmål om hva som kjennetegner SMARTservice Norge. Vi har tatt med oss verdiene fra Ringeriks-Kraft; åpen, lydhør, pålitelig og fleksibel, og sammen med valgspråket «God alene, best sammen» er dette viktig og retningsgivende for vårt arbeid hver dag, fortsetter hun.

– DETTE ER TEAMARBEID med en flat struktur hvor lederteamet er plassert på Hensmoen, fortsetter Bent Kvannli, og viser oss samtidig kundesenteret, som etter hvert vil fylles opp av folk og bli en viktig del av organisasjonen.

Du kan selv tenke deg: I løpet av de neste to årene skal SMARTservice Norge sine folk kontakte og besøke alle husstander, virksomheter og offentlige bygg i konsesjonsområdene til Norgesnett Fredrikstad, Follo og Askøy, Glitre, Øvre Eiker, Troms, Varanger, Lofoten, Vesterålen, Helgeland, Nordland og i hele Nord- og Sør-Trøndelag. For å få dette til kreves god planlegging og effektivt arbeid med avtalehåndtering. Her på Hensmoen skal det derfor ansettes flere i kundesenteret etter hvert.

Bent Kvannli og Nan Rogstad har funnet et effektiv transportmiddel. På kraft fra Ringerike har de reist land og strand rundt for å fortelle om erfaringene de har gjort, og har overbevist stadig flere om å velge nettopp SMARTservice Norge.

SELV OM SELSKAPET fokuserer på myndighetenes krav til nettselskapene om utskifting av strømmålere, og det er satt en frist for dette arbeidet til 1.1.2019, betyr ikke det at de ikke ser andre muligheter. – Underveis vil det være mange muligheter vi vil se på og forhåpentligvis forfølge, forteller Bent. Vi høster mye erfaring underveis og ser for oss å kunne bli involvert i andre serviceprosjekter
også. Vi har fått tillit og ser at vi har troverdighet i bransjen og etter hvert et stort nettverk.

– Vi våger å tenke annerledes, deler kunnskap og fokuserer på å gi alle ansvar, som tar ansvar, understreker Nan. Vi tenker: – Du får en mulighet; vil du være med? Vi er fremoverlente og vil løse dette sammen som et team, og det er et fokus som preger hele selskapet.

– Og ikke minst, vi har fått tillit, backing og mulighet fra konsernet og eierne. Det er en gjennomgående «entreprenørånd» i hele selskapet, sier Bent. – Vi tør å sjanse, og det er lov å gjøre feil, så lenge vi gjør det til en mulighet for å lære. For hvis du ikke gjør noen feil, har du sannsynligvis ikke gjort særlig mye, tilføyer Nan.

– VI ER DELT OPP SLIK AT ledelsen og prosjektlederne er plassert her på Hønefoss, og baseledere ute på flere lokasjoner der vi har oppdrag, forteller Bent. Det betyr et stort behov for menneskelige ressurser fordelt på oppdragsområdene. – Vi starter straks opp i Fredrikstad, deretter Drammen og så en pilot i Trondheim nærmere jul. På topp i 2017 vil vi ha over 300 personer i arbeid hver dag, fordelt på egne ansatte og underentreprenører, sier Nan.

Det betyr mye fokus på rekruttering, opplæring og samarbeid med underleverandører. For å overføre kunnskapen til nye montører har selskapet fokus på kvalitet, praktisk trening og forberedelser ute i «felten». I en stor brakkehenger har de montert opp forskjellige sikringsskap. Denne brukes i opplæringen før oppstart i de ulike områdene.

– Dette er med på å forberede den enkelte på hva som kan møte dem når de kommer ut til nettkundene. De kommer til å se mange forskjellige anlegg, og mange av de er av eldre årgang. Denne måten å drille montørene på, er med å gjøre SMARTservice Norge enda mer effektiv, avslutter de.

SMARTservice Norge AS

  • Heleid datterselskap av Ringeriks-Kraft Service AS
  • Prosjektrettet virksomhet
  • Skreddersydde løsninger
  • Satsingsområde: AMS montasje

www.smartservicenorge.no

Magasinet Ringerike

Magasinet Ringerike

Utgave #2 2019 er nå tilgjengelig!

Last ned Se eldre utgaver i arkivet

Hold deg oppdatert

Få ukentlige oppdateringer om hva som skjer i Ringeriksregionen, blogginnlegg med mer rett i din inboks.Meld på nyhetsbrev