Universitetet i Sørøst-Norge med, Steinar Aasnæss i spissen, har i samarbeid med Ringerike Næringsforening og Sparebank 1 Ringerike Hadeland utviklet et vekstbarometer for Ringeriksregionen. 

– Ringeriksregionen skal være et godt sted å leve, bo og drive næring. En del utviklingstrekk i vår region peker i feil retning, og det gjør at vi må bli mer bevisst den verdiskapningen regionen vår trenger, sier Aasnæss. 

Steinar Aasnæss

Nå skal vi slippe å synse, vekstbarometeret skal gi oss nøyaktige tall, sier universitetslektor Steinar Aasnæss ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Store muligheter for Ringeriksregionen

Realiseringen av ny E16 og Ringeriksbanen gir store muligheter for regionen til å realisere ønsket vekst. – Veksten vil være helt avgjørende for at Ringeriksregionen også i framtiden skal være et attraktivt sted å bo, jobbe og drive næringsvirksomhet, sier Aasnæss.

Vekstbarometeret skal gi næringsliv, politikere, lokale myndigheter og andre de objektive opplysningene de trenger å vite om veksten i Ringeriksregionen. Barometeret presenterer nøyaktige tall og er tilgjengelige for alle gjennom vekstbarometer.usn.no.

– Ringeriksregionen trenger flere yrkesaktive som gjennom sitt arbeid, inntekt, og skatt bidrar til høyere verdiskapning og forbedrede kommunale tjenester og tilbud. Vi må trekke til oss talentene og ta vare på dem. Vi ønsker at de mellom 25 og 35 år ønsker å
bruke sin utdannelse og sitt talent her i Ringeriksregionen i stedet for å reise til andre byer, sier Aasnæss.

Vekstbarometeret skal gi blant annet næringsliv, politikere, lokale myndigheter objektive opplysninger om veksten i Ringeriksregionen.

– Vi vil ha vann i badebassengene og gode skoler med kompetente lærerressurser. Målet må være at folk ønsker å bo, leve og jobbe her i stedet for å pendle til Bærum og Oslo, sier Aasnæss. Han mener det er den samlede verdiskapningen i privat næringsliv som danner grunnlaget for en region.

– Verdiskapningen gir grunnlag for avkastning til eiere, lønn til arbeidstakere og skatt til det offentlige. For en region vil det også forenklet kunne sies at det er den private verdiskapningen som forteller oss hvor stor «kaken» blir som skal konsumeres i form av privat forbruk og offentlige tjenester, og som bidrar til privat velferd og gode levekår, sier Aasnæss.

Han trekker fram tre forhold som vil være avgjørende for om Ringeriksregionen kan lykkes med å skape ny vekst og velferd: Nasjonale utviklingstrekk og politiske beslutninger, konkurrerende regioners tilrettelegging og vekst samt Ringeriksregionens egen tilrettelegging og vekstevne.

Peker ut en forventning

Fabrikksjef for Spenncon AS AS på Hensmoen, Kjetil Gjerdalen, mener vekstbarometeret bidrar til å underbygge de positive holdningene for vekst i både kulturliv og næringsliv, som råder i Ringeriksregionen. Han ser på barometeret som et godt verktøy for blant andre industrivirksomheter som vil undersøke tilgang på reell kompetanse.
Spenncon AS og Spenncon Rail AS tilhører hver sin divisjon i Consolis Group.

– Vekstbarometeret peker ut en forventning til aktivitet i nærområdet, gir vekstimpulser og kan hjelpe oss med tilpasning av kapasitet. Barometeret kan styrke Spenncon i konkurransen om investeringsmidler i Consolis. Det gir oss også bedre tilgang på
nøkkelkompetanse. Vekstbarometeret gir et løft for lokal verdiskapning, mener Gjerdalen.

Han har inntrykk av at mange er godt i gang med å bruke vekstbarometeret.  Vekstbarometeret vil rede grunnen for økt vekst. Jeg syns jeg har sett en klar holdningsendring til verdiskapning i regionen, sier Gjerdalen.

– Lokale virksomheter vil ha stor nytte av et Vekstbarometer for Ringeriksregionen. Transportkostnader utgjør en betydelig kostnad, og det er således viktig å kunne studere hvordan forventningene og utsiktene for det lokale markedet utvikler seg.

Skal lønnsomheten opprettholdes, er det kun en ting som gjelder: Det er vekst, konstaterer han.

Magasinet Ringerike

Magasinet Ringerike

Utgave #2 2019 er nå tilgjengelig!

Last ned Se eldre utgaver i arkivet

Hold deg oppdatert

Få ukentlige oppdateringer om hva som skjer i Ringeriksregionen, blogginnlegg med mer rett i din inboks.Meld på nyhetsbrev