Det er Ringerike kommune og Follum Eiendom som sammen med Ringeriks-Kraft, EB, Vardar og Statnett har gått sammen om denne internasjonale industrisatsingen. Arbeidet er startet opp etter anbefalinger fra Invest In Norway, som har sett det store potensialet som ligger på Ringerike for slike etableringer. Invest In Norway er Innovasjon Norge sin avdeling som jobber med å kartlegge industrimuligheter for utenlandske investorer til Norge.

Gjennom arbeidet har man fått bekreftet at Ringerike har svært gode forutsetninger for slike etableringer. Ringerike har store arealer som er regulert for industri, lokal fornybar kraftproduksjon og nærhet til både Oslo og Gardermoen. I tillegg har kommunen landets mest robuste kraftforsyning gjennom Statnett og EBs forsyningslinjer.

– Vi ønsker derfor å gå videre i en konkret mulighetsstudie og aktivt markedsføre Ringerike som et aktuelt sted for etablering av globale datasentre, sier rådmann Tore Isaksen.

Rolf Jarle Aaberg, daglig leder i Treklyngen har vært sentral i sonderingene som har foregått det siste året. Med internasjonal bakgrunn innen prosjektutvikling og forretning har han vært koordinator og kontaktperson for dialogen mellom kommunen, de lokale energiselskapene og Invest in Norway. I tillegg har det vært kontakt med flere norske og internasjonale eksperter innen dette feltet, og alle har gitt tilbakemelding på at Ringerike ligger godt til rette for å være konkurransedyktige for plassering av store datasenter.

Samtidig har vi fått gode råd om hva som skal til når vi nå skal markedsføre disse
mulighetene, og vedlikeholde en god attraktivitet i et marked som er i rask utvikling.

Foreløpig er det arealene på Follum-moen som er vurdert som de mest aktuelle, og kommunen vil sammen med grunneierne arbeide videre med dette alternativet. Ringerike utvikling og Treklyngen vil bistå kommunen med tilrettelegging og markedsføring.

Stortinget har i statsbudsjettet for 2016 vedtatt redusert el-avgift for store datasentre. Dette for å sikre industriutvikling og verdiskaping på norsk fornybar kraftproduksjon i Norge.

Det er estimert at det skal etableres flere ti-talls datasentre i Europa de neste fem årene. Apple, Facebook og Google har allerede etablert seg i henholdsvis Danmark, Sverige og Finland. Dette har gitt mange hundre nye arbeidsplasser i hvert land.

Det grønne skiftet

Invest in Norway er svært fornøyd med det arbeid som Ringerike kommune og de samarbeidende industriaktørene har gjort. Vi mener at en tilrettelegging på Ringerike styrker Norge i konkurransen innen denne globale vekstindustrien, sier direktør i Innovasjon Norge, Finn Kristian Aamodt.

– Dette viser at Ringerike er en attraktiv region for etablering av internasjonal industri. Det viser også at vår region er viktig for det grønne skiftet og utviklingen av norsk fastlandsøkonomi gjennom etablering av nye og fremtidsrettede
arbeidsplasser, sier ordfører Kjell B. Hansen.

– Dersom vi lykkes står vi overfor investeringer for mange milliarder kroner og etablering av flere hundre arbeidsplasser. Dette henger godt sammen med satsningen på ny E16 og Ringeriksbanen.

Informasjon

Ny norsk satsing skal sikre at datalagring blir både sikker, grønn og tilgjengelig. Satsningen på Ringerike får navnet Oslo Data Center Location, og den markedsføres og selges internasjonalt .

www.oslodclo.com

Magasinet Ringerike

Utgave #1 2018 er nå tilgjengelig!

Last ned Se eldre utgaver i arkivet

Hold deg oppdatert

Få ukentlige oppdateringer om hva som skjer i Ringeriksregionen, blogginnlegg med mer rett i din inboks.Meld på nyhetsbrev