Det nyutviklede tilbudet er en spissing og fordypning av utdannelsen i jus og ledelse, som Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) har tilbudt siden 2004. Utdannelsen ble startet fordi næringslivet etterlyste en kombinasjon av jus, ledelse og økonomi. - Det viste seg å være en god ide, og vi regner med at det nye programmet er enda mer attraktivt, sier instituttleder Anne Bang Lyngdal.

Utdannelsen er treårig og allsidig. Studentene følger undervisning med både jus- og økonomistudenter. I tillegg følger de særskilte kurs som er spisset mot forretningsjus, og kurs som integrerer juridiske og økonomiske fag. I forhold til tradisjonelle jusutdanninger, er bacheloren i forretningsjus og økonomi rettet mot fremoverskuende og driftsorientert problemløsning med sikte på å fremme effektivitet, sikre gode avgjørelser og å unngå konflikter.


Anne Bang Lyngstad

Vi er stolte av å kunne tilby et integrert nordisk utdannelsesløp innen forretningsjus og økonomi, sier instituttleder Anne Bang Lyngstad.

- At våre kandidater får rett til å studere videre og oppnå graden cand.merc.(jur.) i Danmark, er fantastisk, sier Bang Lyngdal. En nylig inngått avtale med Aarhus Universitetet sikrer tilgang til en merkantilt orientert jusutdanning i grenseområdet mellom jus og økonomi. Kandidatene er svært etterspurte, og rekrutteres til konsulent- og advokatfirmaer, ledelse og virksomhetsinterne rådgiverstillinger. Høgskolen vil gjøre det den kan for å markedsføre utdannelsen og gjøre den kjent for arbeidsgivere i Norge.

- Ved tilpasning av fagporteføljen vil våre kandidater også kunne søke seg inn ved kandidatstudiet ved Copenhagen Business School (utdannelsen tilbys også ved Syddansk Universitet og Aalborg Universitet). Studentene kan også velge fag slik at krav til siviløkonom på bachelornivå oppfylles. Derfor kan våre bachelorer fortsette med videre masterstudier ved en rekke institusjoner i inn- og utland, fremholder Bang Lyngdal.

Høgskolen er også i ferd med å styrek undervisnings- og forskningssamarbeid med utenlandske institusjoner i skjæringsfeltet mellom jus og økonomi. Dette er en naturlig konsekvens av at HSN nå søker universitetsstatus. - Dette vil jeg gjerne fortelle mer om når søknaden er ferdigbehandlet, sier den nyutnevnte instituttlederen, som tiltrådte ved årsskiftet.

Samtidig fremhever Bang Lyngdal at HSN nå også kan tilby en integrert (ren) jusutdannelse. Våre bachelorer i jus har rett til å gå videre og oppnå graden cand.jur. ved Aarhus Universitetet. Vi tilbyr derfor nå to spennende nordiske studieløp som gjensidig styrker hverandre, avslutter hun.

Magasinet Ringerike

Magasinet Ringerike

Utgave #2 2019 er nå tilgjengelig!

Last ned Se eldre utgaver i arkivet

Hold deg oppdatert

Få ukentlige oppdateringer om hva som skjer i Ringeriksregionen, blogginnlegg med mer rett i din inboks.Meld på nyhetsbrev