Høgskolen i Buskerud Vestfold er godt i gang, og har sammen med Høgskolen i Telemark svart på oppfordringen fra kunnskapsministeren om å iverksette planleggingsprosessen med sikte på en sammenslåing fra 1.1. 2016.

Styrene ved de to institusjonene behandlet saken før jul, og på Ringerike ledet rektor Petter Aasen sitt styre i diskusjonen i forhold til fusjonen med Høgskolen i Telemark. Begge styrene slo fast at en fusjon mellom HBV og HiT vil kunne styrke utdanningsinstitusjonene som regionale, nasjonale og internasjonale kunnskapsaktører. På bakgrunn av dette er styrene innstilt på å vedta en fusjon.

Større fagmiljøer styrker kvaliteten

– Hensikten med fusjonen er å styrke faglig aktivitet og kvalitet. Større fagmiljøer gjør også at vi har flere å spille på i forhold til undervisning, veiledning, forskning og utvikling, forteller Hans Anton Stubberud, dekan ved Handelshøyskolen Ringerike og fakultet for samfunnsvitenskap på HBV.

Han er en av flere sentrale personer som sammen skal sørge for den faglige utviklingen og fordelene ved en fusjon. Stubberud sitter sentralt på Ringerike, med sin fagkompetanse innen økonomi, ledelse, entreprenørskap, jus, IT, reiseliv, strategi og markedsføring. Han er således i nær kontakt med Ringeriksregionen, som har et stort potensial for videre utvikling.

Med større fagkompetanse er det forventinger om at flere søker seg nettopp til denne regionen for høyere utdanning. – Vi skal være en fler-campus handelshøyskole som sikrer bred regional forankring med mulighet for tette og gode koblinger til næringsliv, offentlig sektor og frivillige organisasjoner, forteller Stubberud videre.

Hans Anton Stubberud, dekan ved HBV.

Hans Anton Stubberud, dekan ved HBV.

Men det er ikke bare lokalt Stubberud ser potensiale. – Samtidig skal vi ha nasjonalt førende miljøer med internasjonalt samarbeid – der vi har topp utdanningstilbud. Dette forutsetter større miljøer enn det vi hadde for noen år siden. Alle studiestedene blir styrket gjennom en fusjon. Vi vil da få muligheter til å strømlinje tilbudsporteføljen mer, og sikre et mangfold av attraktive tilbud til studentene, avslutter Hans Anton Stubberud.

Tett på næringslivet

Tett samarbeid med næringslivet er en stadig større forutsetning for utdanningsinstitusjoner, og på Ringerike har allerede næringslivet bidratt med betydelige midler nettopp med den hensikt å være med å sikre og utvikle høgskolen videre.

Det tette samarbeidet med næringslivet er, ikke bare for høgskolen, men også for studentene en enestående mulighet for å utvikle egen kompetanse i tett samarbeid med de som til daglig ser behovet og hvilke forventninger til kompetanse som vil være aktuelt.

Næringslivet på Ringerike er preget av optimisme, og særlig høykompetansemiljøene ser en spennende fremtid her.

Studenhybler gir byutvikling

Rådmann i Ringerike kommune Tore Isaksen ser meget positiv på at Høgskolen og Studentsamskipnaden i Buskerud Vestfold velger å satse videre på utvikling av høgskolemiljøet på Ringerike.

For Hønefoss, som by, representerer høgskolen en stor verdi både som tilbud og gjennom studentene som bidrar i samfunnet. Kommunen gjør sitt ytterste for å tilrettelegge for at høgskolen skal ha mulighet til å utvikle seg og sikre sin attraktivitet og konkurranseevne mot andre læringsinstitusjoner.

Det er avklart at samskipnaden ønsker å etablere nye studentboliger på Campus Ringerike. De har estimert et behov for ca. 250 hybelenheter på Ringerike. Planforslaget legger til rette for god tilgjengelighet og åpner også for at flere kan bruke de nye friområdene langs elvebreddene.

Rådmannen ser dette som konkrete grep som kan knytte høgskolen enda tettere til lokalsamfunnet, og bidra positivt til utviklingen av hele byen. Høgskolen vil også kunne bli et tyngdepunkt for kulturelle aktiviteter som bidrar til å gjøre området både mer attraktivt og sentrumsnært. Det tas hensyn til grønne verdier og legges opp til at området og bygninger også skal kunne brukes av andre som ikke har direkte tilknytning til høgskolen.

Her er altså rådmann, høgskole og næringsliv unisont enige om at Ringerike skal ha fokus på bærekraftig utvikling i årene som kommer.

Magasinet Ringerike

Magasinet Ringerike

Utgave #2 2019 er nå tilgjengelig!

Last ned Se eldre utgaver i arkivet

Hold deg oppdatert

Få ukentlige oppdateringer om hva som skjer i Ringeriksregionen, blogginnlegg med mer rett i din inboks.Meld på nyhetsbrev