Dekan Hans Anton Stubberud og universitetslektor og campuskontakt Steinar Aasnæss ved Universitet i Sørøst-Norge, Campus Ringerike, ser inn i glasskula.

–Vår region har et gedigent potensiale for vekst. For å utløse dette potensialet finnes et nært samarbeid mellom næringslivet og det akademiske miljøet. Målet er nettopp for å oppnå høyere verdiskaping i regionen.

Rikelig med plass for å utvikle industri og næringsliv

Framtiden ser lysere ut for en region som kanskje tidligere har vaket litt i bakevja, sammenlignet med de andre avlastningsregionene rundt Oslo. Men på Romerike, i Drammensområdet og sørøstover mot Østfold er mye av vekstpotensialet allerede tatt ut. Det skaper rom for Ringeriksregionen, spesielt når mer effektiv kommunikasjon inn mot storbyen blir etablert de neste årene.

–Vi har mye jomfruelig mark, forteller Steinar Aasnæss. –Her er rikelig med plass for å utvikle industri og næringsliv, men også plass for å ta imot flere innbyggere i årene som kommer. Universitetets bidrag – i tillegg til å gi studentene kompetanse til å fylle næringslivets behov for arbeidskraft – er å tilby relevant forskning, formulere mål for veksten, utvikle sunne strategier for å nå dem, og ikke minst å måle utviklingen med statistikk og andre verktøy.

Campus Ringerike

Mye lys og luft: Hans Anton Stubberud og Steinar Aasnæss er stolte av hvordan det nye universitetsbygget har blitt.

Verktøy for å måle vekst i regionen

– USN har i samarbeid med lokale næringstaktører utviklet et verktøy for å måle vekst i regionen, hvor statistikk og rapportering av vekst og utvikling er sammenfattet. Den kan gi viktig og objektiv informasjon til beslutningstakere, enten de finnes i næringslivet eller i de politiske organene.

På nettsiden vekstbarometer.usn.no, finnes et hav av data om befolkning, økonomiske forhold, vekst, utdanning, kommunikasjoner og mye mer, i brukervennlige grafiske presentasjoner. Her kan du også med et tastetrykk sammenligne data for kommunene
Hole, Ringerike og Jevnaker med de andre kommunene rundt episenteret Oslo.

Vår region har et gedigent potensiale for vekst. For å utløse dette potensialet finnes et nært samarbeid mellom næringslivet og det akademiske miljøet.

Steinar Aasnæss forteller at dataene også presenteres i en årlig rapport. – Selve kjennetegnet på Ringeriksregionen er jo at solide, lokale næringslivsaktører har både vilje og evne til å investere i gode prosjekter. Det gir handlekraft, forteller Aasnæss. De viser til at det lokale næringslivet har gitt fagmiljøet større kapasitet, med rundt 30 millioner kroner i prosjektmidler og som gaveprofessorater.

Utbygging for rundt 400 millioner kroner

Utbyggingen av campus Ringerike nærmer seg fullendt i denne omgang, med oppgraderte områder for studenter og administrasjon, samt to store enheter med studenthybler. Studentsamskipnaden har i samarbeid med Statsbygg og USN stått for utbygging for rundt 400 millioner kroner.

– Og vi trenger nok enda flere bosteder for studenter i årene som kommer! Hans Anton Stubberud mener også at en region i vekst avhenger av at eksisterende næringsliv bygges ut i tillegg til at nye virksomheter etableres.

Universitetet tar mål av seg å være en regional utviklingsaktør, og bidra med kompetanse og FoUI (forskning, utvikling og innovasjon, journ. merkn.) i både privat og offentlig sektor.
Etableringen av Oslo Data Center Location rett utenfor Hønefoss som et eksempel hvor samarbeidet mellom Universitetet og næringslivet kan vise seg spesielt produktivt, med gode ringvirkninger for sysselsetting, nyetablering og næringslivet rundt.

I en uttalelse til Magasinet Ringerike

Petter Aasen, rektor ved Universitetet i Sørøst-Norge tilføyer: – På Ringerike som resten av Norge, blir verdiskapningen stadig mer avhengig av kunnskap, kompetanse og nyskaping. Gjennom fortsatt dialog og konstruktivt samarbeid med de tre kommunene i
Ringeriksregionen, Buskerud fylkeskommune, Ringerike næringsforening,  Sparebankstiftelsen Ringerike, Sparebank 1 Ringerike Hadeland, Hønefoss Sparebank og Økonomiklyngen, er det vår ambisjon at universitetet skal levere solid, relevant kompetanse og utvikle ny kunnskap som fremmer grønn vekst i regionen.

Magasinet Ringerike

Magasinet Ringerike

Utgave #2 2019 er nå tilgjengelig!

Last ned Se eldre utgaver i arkivet

Hold deg oppdatert

Få ukentlige oppdateringer om hva som skjer i Ringeriksregionen, blogginnlegg med mer rett i din inboks.Meld på nyhetsbrev