Vi anser Ringerike som en særdeles spennende region, spesielt med tanke på utbygging av Ringeriksbanen og E16. Derfor har vi valgt å bygge ut så omfattende som vi gjør. Ringerike er det eneste stedet hvor vi bygger ut, sier campusdirektør Johnny Thorsen.

Per i dag tilfredsstiller ikke bygningsmassen i Hønefoss kravene til et fleksibelt og moderne campus. 300 millioner kroner er derfor avsatt til å rive og bygge nye
forelesningsrom, kontorer, sosiale soner samt generell opprustning.

– Vi skal bli et campus for fremtidens studenter. Vi vil med de nye lokalene få mulighet til å ta imot flere studenter. Men vi gjør ikke dette primært for å øke kapasiteten. Vårt hovedmål er å gjøre det bedre enn det er i dag, sier Thorsen.

Vi skal bli et campus for fremtidens studenter

Han kan foreløpig ikke love nye studieretninger som følge av utbyggingen, men forsikrer at høgskolen skal være offensiv med tanke på videre utvikling og at de vil fortsette å satse på Ringerike og utvikle en enda bedre Handelshøyskole.

– Campus Ringerike er i hovedsak base for Handelshøyskolen ved Høgskolen Sørøst-Norge. Vi har god søkning til studietilbudene, og det har vært spesielt stor økning til jusstudiene og mastertilbudet innen økonomi og ledelse (siviløkonomi). Det er over 1.110 studenter på Campus Ringerike. Vi kan klare noen flere etter utbygging og ombygging, men vil først og fremst bli enda mer
attraktive for de som ønsker studiene vi har per i dag, sier Thorsen.

Handelshøyskolen og fakultetet for samfunnsvitenskap har som ambisjon å være blant de beste i Norden. – Det krever målrettet innsats og samarbeid med
regionale aktører .I tillegg krever det at vi har moderne lokaler som frister studenter og ansatte, sier Thorsen.

Campus Ringerike

Studenter på Høgskolen i Sørøst-Norge kan glede seg til nye flotte studenthybler på Campus Ringerike til høstens studiestart.

I tillegg til å bygge ut selve campus, bygger Studentsamskipnaden 154 boenheter på campus. – Bygget legges til campus, nettopp for å skape en
følelse av å være et campus. Kantine, bokhandel og andre tilbud blir knyttet til bo-komplekset. I tillegg vil vi ha aktiviteter rettet mot andre grupper. Dette blir et sted for innovasjon og utvikling, sier Hans Erik Stormoen i Studentsamskipnaden. Boligene skal være ferdig til studiestart høsten 2016.

Strålende fornøyde studenter

Studentene ved høgskolen er superfornøyde med utbyggingsplanene, og
velger å flytte studentkroa hjem til skolen.

Fornøyde studenter

 

Det har stor betydning for miljøet, det som nå skjer. Hyblene vi har er slitte. Skolen er slitt. Dette løftet vil bety mye, sier leder for Studentsamfunnet i Ringerike Yvonne Vasvik.

Samfunnet har nylig vedtatt å flytte studentkroa hjem. Den er per nå lokalisert i Hønefoss sentrum. Vasvik og de andre studentene ønsker å pusse opp den tidligere kroa, Joker´n. – Når vi får studentboliger på campus, vil det i større grad trekke folk også til studentkroa. Vi ønsker derfor å pusse opp den gamle kroa og lage to ulike avdelinger. En for de som er 18 og en for de som har fylt 20.

Vasvik mener at det sosiale har mye å si for hvordan du trives med studiene.
– Andre høgskoler har langt finere fasiliteter enn det vi har. Det er derfor på tide at det rustes opp. Jeg er også sikker på at det gjør skolen enda mer attraktiv, sier hun.

Også leder i Demokratiet (studentrådsleder), Martine Louise Åvik gleder seg til nybygget står ferdig. Faktisk så mye at hun kanskje kunne vurdert ett ekstra år for å oppleve det.

– Jeg er sikker på at skolen blir enda mer attraktiv nå. Det eneste jeg vil savne er gymsalen. Den blir borte mens de bygger om kantina. Jeg regner med at vi finner et alternativ enn så lenge, slik at vi kan fortsette med de populære fotballtreningene våre, sier Åvik.

Høgskolen Sørøst-Norge, Campus Ringerike

  • 1.110 studenter på Campus Ringerike
  • 300 millioner kroner til nye forelesningsrom, kontorer, sosiale soner samt generell opprustning.
  • 154 nye boenheter på campus
  • Kantine, bokhandel og andre tilbud blir knyttet til bo-komplekset
  • Et sted for innovasjon og utvikling,

 

 

 

Magasinet Ringerike

Magasinet Ringerike

Utgave #2 2019 er nå tilgjengelig!

Last ned Se eldre utgaver i arkivet

Hold deg oppdatert

Få ukentlige oppdateringer om hva som skjer i Ringeriksregionen, blogginnlegg med mer rett i din inboks.Meld på nyhetsbrev